Flere voldsudsatte kvinder hjælpes så tidligt som muligt, så den psykiske og fysiske vold ikke når at eskalere. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Hjemløseenheden i Socialforvaltningen har i samarbejde med Projekt Q-Værk lanceret tilbuddet Vores Vej Ud, der er et ambulant rådgivning- og netværkstilbud for voldsudsatte kvinder. Her skal flere voldsudsatte kvinder hjælpes så tidligt som muligt, så volden ikke når at eskalere.

Vores Vej Ud er et tre-årigt projekt, der startede i september i år. Målet med indsatsen er at yde rådgivning, men også ved at skabe rammerne for mødet kvinderne imellem, da kvinderne ofte kan være vigtige støtter for hinanden.

”Vi er rigtigt glade for at starte samarbejdet med Københavns Kommune. Med samarbejdet håber vi, at vi kan komme i kontakt med nogle af alle de kvinder, som medarbejderne i Københavns Kommune alligevel er i kontakt med til daglig på fx jobcentre, institutioner og borgercentre, så vi kan hjælpe dem, før de får brug for akut hjælp”, sigerprojektleder Birgitte Toft-Petersen.

Hun fortsætter: “Vores erfaring er, at der er endnu mere behov for hjælp og støtte, da vold mod kvinder og børn desværre har en tendens til at stige i omfang og intensitet ved juletid, så vi håber, at alle vil være med til at holde øjne og ører åbne”.

Vi mangler indsatsen i København
Afdelingsleder i Hjemløseenheden, Ida Nissen, fortæller, at hun forventer at Vores Vej Ud kan få fat i kvinder, der er udsat for vold, og inden de bliver målgruppe for krisecentre.

”Vi er glade for at være en del af projektet, for Q-værket er en indsats, vi mangler. For der er behov for en indsats, der kan være med til at forebygge at kvinder i sidste ende bliver målgruppe for krisecenter. Vores Vej Ud kan give netværk og støtte, mens deres peer-to-peer-indsats er værdifuld både før, under og efter et ophold på krisecenter”, siger hun.

Hvem kan få hjælp og støtte hos Vores vej ud?
De kvinder, der kan søge hjælp hos Projekt Q-værk er:

Kvinder, der er i et voldeligt forhold.
Kvinder, der lige har forladt en voldelig partner og ikke bor på krisecenter.
Kvinder, der tidligere har været på krisecenter, som oplever behov for rådgivning og fællesskab for ikke at ende på et krisecenter igen.
Kvinder, der oplever senfølger som konsekvens af volden
Kvinder med misbrug eller psykiatriske diagnoser visiteres imidlertid videre til relevante behandlingstilbud, ligesom kvinder udsat for massiv stalking og æresrelaterede konflikter med et højt trusselsniveau viderehenvises.

Aktiviteter og netværk
Vores Vej Ud har en række aktiviteter, som støtter kvinden og faciliterer mødet med andre i en lignende situation. Ring på 93929003 eller skriv til kontakt@qvaerk.dk, hvis du vil høre nærmere om tilbuddene.

Drop-in kaffe
Til Drop-in morgenkaffe og eftermiddagskaffe kan voldsudsatte kvinder komme med spørgsmål til projektets socialrådgiver og/eller møde andre kvinder, der har erfaringer med partnervold (afholdes pt. Online).

Ugentlig frokost
En gang om ugen er der fællesfrokost kl. 11-13, hvor det er muligt at møde andre kvinder i Projekt Q-værks netværk til en uformel frokost og socialt samvær (erstattes pt. af online kaffe).

Individuelt rådgivningsforløb
Vores Vej Ud tilbyder individuelle rådgivningsforløb ved Projekt Q-værks socialrådgiver til kvinder, der har eller har haft erfaringer med vold i nære relationer. Forløbet består af fem mødegange, og mødetidspunktet aftales nærmere med den tilknyttede socialrådgiver.

Samtalegrupper
Til kvinder, der har forladt en voldelig partner for 6 mdr. eller mere siden, er der også samtalegrupper faciliteteret af projektets psykoterapeut. I grupperne er der plads til 6-8 kvinder, og de løber over otte gange.

Links