Så er det nu, du skal søge biodiversitetspuljen til grønne projekter. Således skriver Vesterbro Lokaludvalg i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Hvis du drømmer om et grønnere Vesterbro med mere bynatur, er det lige nu, du skal gøre alvor af dine gode ideer og søge Københavns Kommunes pulje til biodiversitet.

Puljen støtter projekter, der gør byen grønnere og giver københavnerne endnu flere naturoplevelser i byen. Der lægges vægt på, at projektet er et samarbejde, fx mellem naturinteresserede, grundejere, organisationer og myndigheder, fordi det giver en større sandsynliged for, at projektet kommer godt i gang og er levedygtigt.

Der kan fx søges penge til at lave gadebede, at lave græsplæner om til blomsterenge – eller måske har du en endnu bedre grøn idé?

Ansøgningsfrist
Der er afsat 1,5 millioner kr. i 2021, og der er to ansøgningsfrister:

  • Den 18. april og
  • Den 1. september