I forbindelse med de aktuelle drøftelser om tilpasning af lokaludvalgene, opfordrer Vesterbro Lokaludvalg til, at hvert lokaludvalg får sit eget sekretariat. Det oplyser de i nedenstående pressemeddelelse.

I 2018 besluttede borgerrepræsentationen, at kigge på en tilpasning af de tolv lokaludvalg i Københavns kommune. Det overordnede formål med tilpasningen af lokaludvalgene er at tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg.

Efter en længere proces med bl.a. dokumentation af det arbejde, som lokaludvalgene udfører, skal Rådhusets gruppeformandskreds nu tage stilling til de tilpasningsforslag, som er kommet på bordet. Sagen behandles på gruppeformandskredsens møde nu på fredag.

Se mødets dagsorden her: https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater

I forbindelse med gruppeformandskredsens behandling af tilpasningsforslagene har vi sammen med Kgs. Enghave Lokaludvalg skrevet et brev, hvor vi argumenterer for, at hvert lokaludvalg bør have sit eget administrative sekretariat tilknyttet. For som vi skriver i brevet: ”Det siger sig selv, at lokaludvalg, der i øjeblikket må dele sekretariat med et andet lokaludvalg, i forbindelse med tilpasningen af lokaludvalgene må få eget fuldt bemandet sekretariat til at understøtte det lokale arbejde.

Det vil også sikre en mere retfærdig og demokratisk indflydelse for borgere i alle byens lokalområder. Vi har svært ved at forklare borgerne på Vesterbro og i Kgs. Eng have, hvorfor de får mindre demokratisk service, end borgere i andre bydele med eget lokaludvalgssekretariat.”

Som det er nu, er der fire lokaludvalg, der kører med dobbelt sekretariater: Indre By / Christianshavn og Vesterbro / Kgs Enghave. Den endelige beslutning i Borgerrepræsentationen om tilpasning af lokaludvalgene forventes at ske i løbet af sommeren 2021.

Du kan læse hele deres brev herunder