I løbet af de næste par år bliver der opsat 750 sorteringsstationer i hele København. Du kan være med til at bestemme, hvor de skal stå. Det oplyser Vesterbro Lokaludvalg i en pressemeddelelse

Foto: ABW

Sortering af affald er et centralt punkt i Københavns kommunes grønne dagsorden og et vigtigt værktøj for at nå målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. I op mod 34.000 boliger i København er der i dag ikke plads i gården til at kunne sortere alle typer affald. Derfor vil Københavns Kommune de kommende år etablere op mod 750 sorteringspunkter i det offentlige rum som supplement til affaldsindsamlingen i gårdene, så det bliver lettere for københavnerne at sortere affald i en travl hverdag.

Hvor skal sorteringspunkterne stå
Netop nu er Teknik- og miljøforvaltningen igang med en proces, der skal kortlægge de mest hensigtsmæssige pladseringer til sorteringspunkterne. Vesterbro Lokaludvalg har derfor været i dialog med de ansvarlige for processen og bl.a. fremhævet følgende vigtige punkter man bør tage hensyn til, når det besluttes hvor på Vesterbro sorteringspunkterne skal stå:

  • Vesterbro er kendetegnet ved rigtig mange gader og meget få grønne områder, derfor er det vigtigt at undgå at røre ved de grønne områder ifm. sorteringspunkterne.
  • Forholdene for ciklister og gående må ikke blive forringet ved pladsering af sorteringspunkterne.
  • Sorteringspunkterne kan evt. placeres på kørebaneareal på en måde, hvor det bruges til at sænke bilhastigheden – sorteringspunkter som trafikregulerende redskab.
  • Forslag til pladseringer: Indgangen ved West End (mod Matthæusgade). Dannebrogsgade hvor den ender blindt. For enden af Dybbølsgade hvor den bliver til Enghave plads.
Du kan være med til at pege på hvor sorteringspunkter på Vesterbro