Vesterbro Lokaludvalg giver deres input til tryghedskortlægning af skoleveje på Vesterbro. Det oplyses i nedenstående pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt lokaludvalgene om at kvalificerer de foreløbige resultater fra en bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud. Materialet, som vi har fået forelagt, er resultatet af en større kortlægning, hvor bl.a. forældre og elever har været med til at markere, hvor der er trafikale udfordringer for skole-trafikanterne.

Vi kan genkende mange af den steder, som allerede er markeret som utrygge steder.

For at få et yderligere input til den vigtige kortlægning, har vi spurgt nogle af skolelederne på Vesterbro, som bl.a. har suppleret med følgende input.

  • Ved fodgængerovergangen på Enghave Plads ved Flensborggade: Bilerne kører stærkt om det bløde hjørne fra Istedgade og cykelsti på tværs af Enghave Plads, mange mennesker mv. gør det til at farligt knudepunkt.
  • Krydset Halmtorvet/Sdr. Boulevard/Gasværksvej: Grundet byggeprojekt med skybrudstunnel ligger der en større byggeplads frem til 2024. Kørebaner, cykelstier og fortove krydser hinanden på en kaotisk og uigennemskuelig måde.
  • Vesterbro Ny Skole: Der er en markant øget trafik på Vester Fælledvej efter Platanvej er genåbnet, og grundet trafikken ud og ind af Calsbergbyen. Dertil mangler der parkeringspladser for beboerne i området, hvilket gør at mange parkerer uden for de afmærkede båsene og skaber dårligt udsyn når skolebørn skal krydse vejene. Yderligere har Vesterbro Ny Skole et stort ønske om at få lukket Ny Carsbergvej for gennemgående trafik i skoletiden (mellem Ejderstedsgade og Slesvigsgade), så der kan komme en tryggere passage mellem skolen og Enghaveparken, som flittigt benyttes i forbindelse med undervisning og pauser.

Sagen blev drøftet på vores ordinære møde 17. marts, hvor du kan læse hele vores beslutning i referatet her