Vesterbro skal høres, når kommunen træffer beslutninger, der vedrører Vesterbro – det gælder også på kulturområdet! Det skriver Vesterbro Lokaludvalg i nedenstående pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Som lokaludvalg er et af grundelementerne i vores arbejder at være bindeled imellem de drøftelser og beslutninger, der bliver taget på Københavns Rådhus og borgerne i de enkelte bydele. Det er en opgave vi er stole af, og som vi tager meget alvorligt.

Derfor har det undret os, at kommunens Kultur- og Fritidsudvalg ikke har spurgt os til råds, når de løbende har drøftet nye kulturkvadratmeter på Vesterbro. Senest har det været aktuelt ved beslutningen om, hvad det tidligere bymuseum nu skal rumme i fremtiden, og helt aktuelt diskuteres det nu, hvad der skal være af kulturtilbud i Kødbyen.

Derfor har vi nu skrevet til kommunens Kultur- og Fritidsudvalg. Vi ønsker at gøre dem opmærksomme på, at vi står klar med sparring og viden om, hvad borgerne og foreningslivet på Vesterbro efterspørger på området.

Vi håber at kommunens Kultur- og Fritidsudvalg tager vores henvendelse til efterretning, og ser frem til et fremtidigt samarbejde til glæde for kulturen på Vesterbro og i hele København.

Du kan læse brevet til Kultur- og Fritidsudvalget herunder.

Documents

Du kan også følge Vesterbro Lokaludvalg på deres Facebookside her. Så får du nyhederne først.