Social kontrol-vejledere på de københavnske jobcentre skal hjælpe kvinder, der bliver forhindret i at komme i job på grund af social kontrol fra deres familie eller omgangskreds. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V) har skaffet seks mio. kr. i Budget 2021 til bekæmpelse af social kontrol på arbejdsmarkedet. Det oplyses i en pressemeddelelse VIA ritzau.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Kampen mod social kontrol på arbejdsmarkedet er af de store mærkesager for Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). Hun har derfor i det netop vedtagne Budget 2021 skaffet seks mio. kroner til op mod 10 nye social kontrol-vejledere.

”Vi må aldrig acceptere, at kvinder bliver isoleret i hjemmet, fordi deres familie eller omgangskreds har et forældet kvindesyn. Vi skal være bedre til at spotte og håndtere social kontrol i jobcentrene, og jeg er overbevist om, at vejlederne kan være med til at løfte den opgave”, siger Cecilia Lonning-Skovgaard.

Ret og pligt til komme ud på arbejdsmarkedet
Helt konkret skal vejlederne rådgive og hjælpe jobkonsulenter, når de møder kvinder, som udviser tegn på social kontrol, eller når de oplever, at borgere udøver pres eller kontrol over for hinanden på fx kurser. Tegnene kan være, at kvinderne f.eks. ikke har adgang til deres eget NemID og bankkort, eller at et familiemedlem presser på for at deltage i kvindens samtaler i jobcentret.

Derudover skal vejlederne føre statistik over sager med tegn på social kontrol for at komme eventuelle mørketal til livs og få samlet de gode eksempler på hjælp. Vejlederne skal også inddrage kvindernes ægtefæller og familie, så der bliver en fælles forståelse i familien af en kvinde har ret og pligt til at deltage på arbejdsmarkedet og i aktivering og dermed støtte kvinden i hendes ønske om at ville arbejde.

Et omfattende problem
Den nye indsats kommer i kølvandet på en rapport fra foråret, der dokumenterede, at social kontrol var en hindring i forhold til at hjælpe ledige etniske minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen bygger på interviews med minoritetskvinder og en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 400 jobcentermedarbejdere.

Den viste blandt andet, at hver tredje jobcentermedarbejder har oplevet, at ledige etniske minoritetskvinder direkte har givet udtryk for, at de presses af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Med rapporten fik vi dokumenteret, at social kontrol er et stort problem for en del af de kvinder, vi ser ude i jobcentrene. Derfor er det afgørende, at vi nu følger op og sætter ind. Vejlederne er et vigtigt skridt i en lang, sej frihedskamp mod social kontrol”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Fakta:
Der er afsat 6 millioner kroner i Budget 2021 over de næste to år til at ansætte op mod 10 social kontrol-vejledere ude i Københavns Kommunes jobcentre.

Indsatsen kommer i kølvandet på rapporten ”Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune”, som Als Research har lavet for Københavns Kommune.