Vesterbro Lokaludvalg har fået besked fra HOFOR om, at der i perioden fra medio januar til ultimo april 2022 vil blive udført boring af sekantpæle til skakten, og arbejdet vil indebære støj fra gravemaskiner, sekantboremaskine og kørsel med lastbiler m.m. Når borearbejdet afsluttes, begynder udgravningen af selve skakten, og siden vil skaktens bund blive støbt.

For at mindske støj fra byggepladsen, er der etableret et ekstra højt og lydisoleret hegn rundt om byggepladsen. HOFOR beklager eventuelle gener, der alligevel måtte opstå. Særligt støjende arbejder vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 08:00-17:00. Almindeligt støjende arbejder vil blive udført på hverdage kl. 07:00-19:00 samt lørdage mellem 08:00-17:00.

Du kan læse mere om tunnelprojektet på: www.HOFOR.dk/kalvebodbryggeskybrudstunnel.

Foto: ABW