I forhold til den gas, som Gazprom leverer til Danmark anbefaler Ørsted en tydelig og koordineret indsats fra EU og Storbritannien. I modsætning til at stoppe forsyningen af andre typer produkter vil det have alvorlige menneskelige og økonomiske konsekvenser, hvis der ikke bliver leveret nok gas, og der er derfor behov for at koordinere dette på EU-niveau snarere end lade det være op til den enkelte virksomhed. Derfor skal afhængigheden af russisk gas og et eventuelt forbud mod import af gas fra Rusland afgøres og håndhæves ved hjælp af tydelige politiske sanktioner.

Ørsteds ledelse har truffet følgende øjeblikkelige foranstaltninger som følge af den russiske aggression:

  • Vi er stoppet med at købe biomasse og kul fra Rusland til vores kraftværker.
  • Vi indgår ikke nye kontrakter med russiske selskaber.
  • Vi har sørget for, at ingen af Ørsteds direkte leverandører til udbygningen af vedvarende energi er russiske.
  • Vi har forpligtet os til at yde et økonomisk bidrag til UNICEF, og vi kigger også lige nu på, hvordan vi bedst og hurtigst muligt kan støtte de lokale organisationer i Polen, der håndterer flygtningesituationen.
  • Vi er særligt opmærksomme på vores ukrainske medarbejdere, der arbejder på vores kontor i Polen, og som har brug for tid og støtte for at kunne hjælpe og støtte familie og venner i Ukraine.

Alle potentielle sanktioner i EU-regi eller på nationalt plan, som påvirker gasforsyningen, vil modtage vores fulde støtte, og vi vil handle på dem øjeblikkeligt.

Mads Nipper, administrerende direktør, Ørsted. 

Foto: ABW