Regeringen har besluttet, at kommunerne skal udlevere gratis mundbind (5-10 stk. ad gangen) til socialt udsatte borgere, hvor det vil være forbundet med en stor økonomisk byrde at anskaffe sig mundbind. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Der tale om følgende målgrupper:

  • Kontanthjælpsmodtagere
  • Personer på integrationsydelse
  • De mest socialt udsatte der benytter lavtærskeltilbud på udsatteområdet, dvs. herberger, natcafeer, væresteder mv. Derudover har Socialforvaltningen valgt også at udlevere mundbind på socialpsykiatriske aktivitets- og samværstilbud.

Udleveringen sker fra jobcentre og borgerservicecentre, væresteder, lavtærskeltilbud, den sociale hjemmepleje mv og iværksættes hurtigst muligt. Der vil være tale om såkaldte type I mundbind, som er velegnede til kollektiv trafik.

Lægemiddelstyrelsen har udarbejdet en vejledning i korrekt udlevering af mundbind, som det opfordres at følge, når det er muligt. Vejledningen findes her.

Læs meddelelsen her.