Københavns Kommune har købt en elfejemaskine. Ambitionen er mindre støj, markant mindre Co2-udledning og selvfølgelig rene gader. Således skriver de i denne pressemeddelelse

Foto: ABW

I Københavns Kommune er man godt i gang med at omstille maskinparken fra forurenende diesel til mere klimavenlig el. Senest har kommunens enhed for indløb og materiel investeret i en elfejemaskine for at finde ud af, om man kan holde gader og stræder rene samtidig med, at man skåner miljøet.

Den nye elfejemaskine vil, ifølge producenten, spare den københavnske luft for 355,6 ton Co2 over en otteårig periode sammenlignet med en tilsvarende Euro VI dieselfejemaskine. Hvis elfejemaskinen opfylder behovene, er det oplagt at se på, om de ca. 35 dieselfejemaskiner i kommunen skal udskiftes, mener teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL).

– Vi har en stor maskinpark, som fylder noget i Co2-regnskabet. Hvis vi skal indfri vores ambitiøse plan om, at København skal være verdens første Co2-neutrale hovedstad, og vi samtidig skal sikre renere luft og mindre støj, så er vi nødt til løbende at optimere vores maskinpark. Derfor skal vi finde ud af, om det kan lade sig gøre at udføre renholdelsesopgaverne med fejemaskiner på el uden at gå på kompromis med kvaliteten, siger Ninna Hedeager Olsen.

Elfejemaskinen, som er en af de første af sin slags i Danmark, har allerede kørt i de københavnske gader. Den foreløbig vurdering er, at elfejemaskinen klarer opgaverne mindst lige så godt som de dieseldrevne køretøjer. Og så er den støjsvag.

– Støj skaber irritation men kan også føre til stres og hjertekarsygdomme. En støjsvag fejemaskine vil både gøre en positiv forskel for chaufførerne, der bruger mange timer bag rattet, og for de københavnere, der henvender sig til os og fortæller, at deres nattesøvn bliver forstyrret af fejemaskinerne. Vi kan naturligvis ikke fjerne støjen helt, for det vil betyde, at gaderne ikke bliver gjort rene, men jeg er sikker på, at færre københavnere vil føle sig generet af en fejemaskine på el, siger Ninna Hedeager Olsen.

I løbet af 2021 vil Teknik- og Miljøforvaltningen samle erfaringer med elfejemaskinen til bunke. Hvis forvaltningen anbefaler en elektrisk omstilling, er det op til politikerne at finde pengene til udskiftningen.

Fakta om elfejemaskinen

– Elfejemaskinen er produceret af schweiziske Boschung AG.

– Den er indkøbt via Statens og Kommunernes Indkøbsservices og leveret lige inden årsskiftet.

– Elfejemaskinen kan køre op til otte timer på en fuld opladning.

– Det tager cirka to timer at lade elfejemaskinens batteri helt op med en hurtiglader.

– Elfejemaskinen vil, ifølge producenten, spare den københavnske luft for 355,6 ton Co2 over de næste otte år sammenlignet med en tilsvarende Euro VI dieselfejemaskine.