Mange af de anbefalinger på børne- og ungeområdet, som Sundhedsstyrelsen kommer med i oplæg til en 10-års psykiatriplan, har syv kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri gennem de sidste fire år arbejdet sammen om.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

​Et forældrepar i Københavns Kommune har sammen med deres 13-årige datter deltaget i et familievejledende samtaleforløb ‘Når tanker om krop og mad fylder for meget’. Familien oplever, at forløbet har hjulpet dem godt videre.

“Det har været fantastisk at opleve, at når man råber vagt i gevær, så virker sikkerhedsnettet. Tænk, at der sidder mennesker klar til at hjælpe med så stor en indsigt i unge mennesker og det, de går og bokser med. Det gjorde en kæmpe forskel, at vi fik professionel hjælp til at tage hul på det, vi ikke vidste noget om eller selv kunne finde ud af at gøre noget ved”, fortæller moren, der af hensyn til datteren ønsker at være anonym.

Forløbet er ét af de lettere behandlingstilbud, som Region Hovedstadens Psykiatriog syv kommuner i Region Hovedstaden har udviklet sammen i STIME.

Samarbejde på tværs med plads til flere
STIME er en samarbejdsplatform, hvor alle parter tager fælles ansvar for at hjælpe børn og unge i psykisk mistrivsel tidligt og tæt på deres hverdag. I tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger har STIME fokus på, at kommunerne tidligt får øje på børn og unge i psykisk mistrivsel og tilbyder dem relevant hjælp.

“Det etablerede samarbejde mellem kommuner og Region Hovedstadens Psykiatri er et positivt skridt på vejen mod et mere systematisk og forpligtende samarbejde, hvorfra det er muligt at forankre og videreudvikle en effektiv tidlig indsats, ” siger Peter Westermann (SF), formand for Region Hovedstadens Social- og Psykiatriudvalg.

Peter Westermann glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen prioriterer børn og unge i psykisk mistrivsel så højt. Han fortæller, at STIME med en fast finansiering fra foråret 2022 går fra at være et satspuljeprojekt til en permanent samarbejdsplatform. Det betyder, at endnu flere af regionens kommuner får mulighed for at tilbyde og udvikle nye indsatser. Alle STIMEs syv kommuner er fortsat med, og frem til 2025 er målet, at 16 af regionens kommuner er med.

Nye specialiserede tilbud i kommunerne
Kresten Dørup er centerchef i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstadens Psykiatri og medformand i STIME. Han fortæller, at det har taget tid at etablere det ligeværdige samarbejde med tydelig fordeling af roller og ansvar. Men i dag kan STIMEs kommuner tilbyde lettere behandling af høj kvalitet, der har manglet til gruppen af børn og unge i psykisk mistrivsel, som ikke har en diagnose eller behov for at blive udredt i psykiatrien. Det handler blandt andet om selvskadende adfærd og om usunde mønstre omkring krop og mad.

“Vi er lykkedes med at omsætte specialiseret viden om nye målgrupper og behandlingsformer til en tidlig og helhedsorienteret indsats tæt på familiernes hverdag, som jeg er overbevist om er en af de bedste måder at hjælpe børnene og de unge på. Det betyder nemlig, at det kun er dem, der har brug for at komme i psykiatrien, der kommer der. Dem, der ikke har behovet, får hjælp tidligere og inden, at problemerne vokser sig større,” siger Kresten Dørup.

Kilde.