De to tunnelboremaskiner – Inge og Olivia – blev sendt afsted fra Enghave Brygge i starten af 2020 og har siden boret metrotunnelerne mellem Enghave Brygge og Ny Ellebjerg. Inge er helt færdig med denne strækning, mens Olivia mangler et lille stykke endnu. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Skal også bore mod Havneholmen
De to maskiner er dog ikke færdige med tunnelboringen, for der mangler fortsat at blive boret metrotunneler mellem Enghave Brygge og Havneholmen. Derudover skal der også bores det lille stykke metrotunnel, der vil forbinde metrostationerne i Sydhavn med M3 Cityringen. Derfor skal de to tunnelboremaskiner skilles ad og fragtes tilbage til Enghave Brygge. Her samles de igen, så de i starten af 2021 kan bore den sidste tunnelstrækning.

Se filmen her. 

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk