Nye elev- og lærepladstal på erhvervsuddannelserne for december måned viser, at tendensen med et stigende antal lærepladsaftaler fortsætter. Dermed var der samlet stor fremgang i hele 2020 målt på antal lærepladser. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Da Danmark på grund af COVD19 lukkede ned i foråret 2020, var der bekymring for, at det ville medføre et stort fald i antallet af lærepladser. Nu er de samlede lærepladstal for 2020 opgjort, og det er gået bedre end forventet. Det skyldes i særlig grad to trepartsaftaler om lærepladser mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter.

Der er i hele 2020 indgået godt 38.000 lærepladsaftaler ekskl. SOSU og PAU. Det er over 2.500 flere end i 2019.

”Vi er som samfund helt afhængige af, at vores elever på erhvervsuddannelserne får en læreplads. Med coronakrisen og et presset arbejdsmarked, risikerer vi at tabe en ungdomsårgang på gulvet. Derfor er noget af det, jeg er mest stolt af, de vigtige trepartsaftaler, hvor vi sammen med arbejdsmarkedets parter har støbt et solidt fundament, der både gør det økonomisk attraktivt for virksomhederne at have elever i lære og samtidigt sikrer lærepladser til eleverne. Corona er dog langtfra overstået endnu, derfor vil jeg nøje følge udviklingen i lærepladser i 2021”, siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Fremgangen i lærepladsaftaler i december sætter samtidigt punktum for et år med stigende lærepladstal. I hele 2020 er der sammenlignet med 2019 indgået 9 procent flere lærepladsaftaler, hvor især træfagenes byggeuddannelse og mureruddannelsen har bidraget med mange nye aftaler, og der er sket store procentstigninger på uddannelser som møbelsnedker og bygningssnedker med henholdsvis 49 og 48 procent flere lærepladsaftaler.

Uddannelse 2019 2020 Stigning
Møbelsnedker og orgelbygger 77 115 49%
Bygningssnedker 147 217 48%
Dyrepasser 78 111 42%
Industrioperatør 443 582 31%
Frisør 644 823 28%
Træfagenes byggeuddannelse 3.685 4.627 26%
Kosmetiker 105 131 25%
Murer 858 1.037 21%
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 193 233 21%

*(uddannelser med mindre end 100 indgåede aftaler i 2020 fremgår ikke af listen)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i løbet af 2020 to trepartsaftaler, hvor aftalen fra maj indeholdt en løntilskudsordning, hvor virksomhederne kunne få dækket en stor del af omkostningerne ved at have lærlinge i 2020. I aftalen fra november blev regeringen og arbejdsmarkedets parter enige om at prioritere 500 millioner kroner årligt til lærepladsområdet.