Fra søndag 12. december er det slut med støj og udledninger fra linje 10, 11 og 164. Nye, miljøvenlige elbusser ruller i stedet ud på vejene i København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner.

Der er god fart i den grønne omstilling af Movias busdrift. Movia har sammen med kommuner og regioner et fælles mål om, at alle Movias busser skal køre fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen kører på el. Samtidig har Københavns Kommune en målsætning om at alle byens busser kører på el senest i 2025. Nu er turen nået til linjerne 10, 11 og 164 som får 27 elbusser 12. december.

De nye elbusser giver hovedstadskommunerne en samlet CO2-besparelse på 2100 tons årligt. Med øget grøn omstilling bidrager København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner og Movia samtidig til at indfri den nationale målsætning om 70 pct. CO2-reduktion inden 2030.

“Vi har en helt klar målsætning om at få gjort vores kollektive bustrafik grøn i København. Derfor er det meget positivt, at københavnerne nu kan hoppe på endnu flere grønne buslinjer, der både bidrager til renere luft og mindre støj i København,” siger overborgmester i Københavns Kommune Lars Weiss (S).

“Vi har i 2020 fastlagt et fælles mål i Movias mobilitetsplan om, at alle vores busser kører fossilfrit i 2030, og at mindst halvdelen af dem kører på el. Målet er at vores flextrafik udelukkende kører i elbiler senest i 2030, og alle nye tog på vores lokalbaner er eldrevne. Derfor er vi meget glade for det stærke signal som vi sammen med København, Hvidovre, Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Herlev Kommuner nu sender om, at klimamål og ambitioner er vigtigt for vores kollektive transport”, siger Movias administrerende direktør, Dorthe Nøhr Pedersen

 

Copyright: Movia Foto: Ulrik Jantzen