Støjen fra vejtrafikken er ikke jævnt fordelt i byen og omkring de stærkt trafikerede veje er støjbelastningen højst. Kommunen har kortlagt trafikstøjen, så du kan se, hvor meget trafikstøj der er på din gade.

Når du kigger på kortet, kan du gå ud fra, at grøn og gul er lavt, orange og rød er højt, og at lilla og blå er meget højt støjniveau. Her kan du se en kortlægning af, hvor meget trafikstøj der er på din gade.