Parkering for tæt på vejkryds, på fortov eller på cykelsti og i områder med parkeringsforbud er på top-ti over forseelser, der har udløst flest p-afgifter i 2021.

Foto: ABW

Godt 17.000 gange sidste år blev der udstedt en p-afgift til en bilist, der havde taget chancen og parkeret på et fortov, en gangsti eller en cykelsti. Og godt 60.000 gange fik en bilist en afgift for at holde for tæt på et vejkryds.

Parkeringskontrollen i Københavns kerneopgave er at sikre fremkommelighed og fremme trafiksikkerheden og både parkering på fortov, cykelsti og for tæt på et kryds er eksempler på ulovlige parkeringer, der udfordrer trafiksikkerheden og fremkommeligheden, og som dominerer statistikken i København.

Fremkommelighed er en kerneopgave
Samlet set udgjorde pålagte p-afgifter, der udfordrer fremkommeligheden eller trafiksikkerheden, ca. 75 procent af afgifterne i 2021, mens godt 25 procent af afgifterne blev pålagt for ikke at have en gyldig parkeringsbillet.

– Det er en kerneopgave for parkeringskontrollen at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed, og jeg er ærgerlig over, at farlige parkeringer igen i år fylder så meget i statistikken. Det kan måske være fristende at parkere et par meter for tæt på et kryds eller lige at smide bilen op over cykelstien, når man handler, men det skaber dårlige oversigtsforhold for ens medtrafikanter og risikerer at presse cyklister og fodgængere ud på kørebanen. Dermed skaber bilisterne potentielt farlige situationer for andre, siger Jesper Borch, enhedschef i Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune.

Særligt fokus på parkeringspladser til elbiler
Siden 1. januar 2020 har det været gratis at parkere en elbil på offentlige parkeringspladser i København. Det er der stor interesse for, elbilejerskabet er i vækst, og sidste år blev der etableret 320 nye parkeringspladser, reserveret til elbiler og med mulighed for opladning.

Parkeringsvagter og elbilsejere oplever imidlertid, at de reserverede pladser i nogle tilfælde ulovligt bliver optaget af benzin- og dieselbiler. Parkeringskontrollen har derfor haft et særligt fokus på elbilspladserne i 2021.

Det har ført til, at der er blevet pålagt 3.235 kontrolafgifter til fossildrevne biler, der har holdt på pladser reserveret til elbiler.

– Det skal være muligt at oplade sin elbil i København, og derfor har vi holdt godt øje med elbilspladserne og pålagt afgifter til benzin- og dieselbiler, der ulovligt har optaget pladsen for elbiler, siger Jesper Borch.

Kilde.