Tidlig og præcis smittesporing giver mulighed for tidlig og præcis handling. Derfor har WSP i samarbejde med HOFOR og andre aktører afprøvet en model for smittetest på spildevand fra bygninger. Metoden kan for eksempel bruges på plejehjem, skoler eller kontorer, hvor coronavirus eller nye mutationer udgør en særlig risiko. Det skriver HOFOR i en pressemeddelelse.

Pressefoto HOFOR

Smitte bliver ikke kun afsløret med et skrab i munden eller næsen. Mennesker udskiller kopier af coronavirus i toilettet allerede inden for et døgn – altså før man typisk oplever symptomer. Derfor kan løbende test af spildevand være en vej til hurtigt at afsløre smitteudbrud, så man kan sætte ind med lokale restriktioner eller tiltag.

Et forsøg, gennemført i slutningen af 2020, har vist, at det er muligt at overvåge smitten helt ned på bygningsniveau via spildevandet. Det kunne for eksempel være på et plejehjem, en skole, en stor virksomhed eller en anden institution, hvor det er særlig vigtigt at spore smitteudbrud tidligt.

– Coronavirus er formentlig noget, som vi skal forholde os til i en rum tid endnu. Selvom vaccinerne er i gang med at blive rullet ud, vil overvågning af smitteniveauet og nye mutationer være nødvendig i måneder, måske år ud i fremtiden, siger Caroline Myhre-Gregersen, der er seniorprojektleder hos WSP.

– Det er vigtigt, at vi kan få lukket hurtigt ned for Covid-19, så vi kan få genåbnet samfundet. Her kan den metode, som vi har afprøvet med succes, være et godt supplement til den eksisterende teststrategi, som handler om massepodning af individer.

WSP er initiativtager og projektejer på forsøget, der er lavet i samarbejde med HOFOR, FORS, Eurofins Miljø og DNAsense.

Afprøvet på HOFORs hovedkontor i Ørestaden
Metoden med at måle på spildevandet fra en bygning har været afprøvet flere steder. Blandt andet på HOFORs eget hovedkvarter i Ørestaden, hvor der normalt er 700-800 mennesker på arbejde, men hvor der under epidemiudbruddet har været væsentligt færre.

Her har en metalkasse med prøveudstyr været monteret på en spildevandsbrønd siden september 2020. Hvert 20. sekund har udstyret udtaget en lille spildevandsprøve fra brønden, som så er blevet samlet i en dunk og sendt til analyse to gange om ugen.

– Vi har i forsøgsperioden haft flere tilfælde, hvor vi har målt smitte i spildevandet fra vores hovedkvarter. Disse tilfælde har passet med, at vi har haft medarbejdere, der er testet positive for Covid-19 med traditionel podning. Det viser, at overvågningsmetoden virker, forklarer Jes Clauson-Kaas, der er seniorkonsulent i HOFOR:

– Hvis vi på samme måde kan overvåge smitten på kritiske samfundsfunktioner via spildevand fra bygninger, kan vi målrette vores indsats og sætte ind med yderligere test samt tiltag og restriktioner, hvor det viser sig nødvendigt – uden at vi er nødt til at teste alle medarbejdere individuelt hele tiden.

Kan effektivisere og fokusere smittesporing
I udlandet har man i flere lande længe overvåget smitteniveauet i samfundet ved at teste spildevandet på byernes rensningsanlæg. Denne metode kan dog ikke fortælle præcis, hvor smitten er udbredt, da spildevand fra tusindvis af kilder bliver samlet samme sted.

– Vi har vist, at vi med denne metode kan indkredse smitten til en enkelt bygning. Dermed har vi endnu et værktøj til kassen, der kan hjælpe med at effektivisere og fokusere vores smitteopsporing, siger Caroline Myhre-Gregersen fra WSP og slutter:

– Men det er naturligvis helt op til sundhedsmyndighederne at beslutte, hvordan og i hvilket omfang vores metode kan indgå i den nationale teststrategi. Det er vi i god dialog om på nuværende tidspunkt.