Nu vil covid-19 testresultater fra private testudbydere indgå i de daglige opgørelser fra Statens Serum Institut. Det oplyser de i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Den 3. februar begyndte den første private covid-19 testudbyder at indberette prøvesvar på individniveau til Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). MiBa udgør hoveddatakilden for covid-19 overvågningen og for alle de statistikker og dataopgørelser for covid-19. Data som rigtig mange danskere holder øje med hver dag.

Nu er Statens Serum Institut (SSI) nået så langt, at tallene de fra private testudbydere fra onsdag den 10. marts vil indgå i de daglige covid-19-tal, som publiceres på www.ssi.dk/covid19data.

Derudover vil de ugentlige opgørelser med overvågningsdata for første gang indeholde tests fra de private testudbydere. Det sker fra tirsdag den 16. marts.

Flere og flere private bliver koblet til
Siden starten af februar er flere og flere private testudbydere blevet koblet til løsningen. I dag er der således cirka 20 testudbydere, der indberetter til MiBa. Det dækker både over offentligt finansierede og ikke offentlige finansierede tests, samt PCR- såvel som antigen-tests. Tests som foretages i kommunalt regi på skolerne, er også inkluderet.

Efter, at tal fra de private er kommet ind i MiBa, har SSI arbejdet på at koble tallene sammen med data fra en lang række nationale registre, så de kan indgå i det nationale overvågningssystem.

Vigtigt at borgere ikke tælles dobbelt
Fordi man kan blive testet både i privat og offentligt regi og nogle testes regelmæssigt for eksempel to gange om ugen, er det vigtigt, at tallene kobles korrekt sammen. Det er det, for at opgørelserne bliver retvisende, og folk ikke tælles dobbelt som covid-19 smittede. Covid-19-tilfælde defineres som en person med et positivt testsvar uanset om det er fra en PCR- eller antigentest.

Når tallene opdateres første gang med data fra de private, vil man kunne se et hop.

I dag, hvor data fra private testudbydere er inkluderet i data, er der derfor i alt registreret 217.798 bekræftede tilfælde og 19.493.228 analyserede prøver. Til sammenligning er antal prøver og tilfælde i dag, hhv. 18.581.125 og 216.457 uden antigen tests fra private testudbydere og skoler, men inklusiv private PCR-test. Dermed er stigningen i antallet af bekræftede tilfælde ikke et udtryk for en stigning i antallet af nysmittede.

SSI regner med at kunne se en yderligere udvikling i tallene i de daglige opgørelser i takt med, at endnu flere private virksomheder kobles på løsningen. Det kan blandt andet afhænge af, hvem der indgår aftaler med Regionerne om at tilbyde gratis covid-19 test i Danmark.

Vil vise anderledes mønster
Derudover vil test data i den kommende periode vise et anderledes mønster fordi teststrategien har ændret sig til at inkludere screeningtestaktiviteter. Det betyder, at der kommer væsentlig flere tests ind i overvågningssystemet, og procenten af positive tests er lavere blandt disse tests.

De fleste tests, som udføres hos private testudbydere og i kommunale screeninger, er antigen-tests, som er mindre følsomme, end PCR-testen. Dette har også indflydelse på fortolkningen af tendenser.

I første omgang vil det ikke være muligt at adskille PCR- og antigen-tests på SSI’s Covid-19 dashboard. Denne slags visninger bliver tilgængelige i løbet af de næste uger.