​På grund af strejke blandt sygeplejerskerne og radiografer er der fra den 19. juni indsat nødberedskaber på udvalgte afdelinger ved døgnets begyndelse. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Det betyder, at de kan være nødt til at udskyde nogle af de planlagte undersøgelser og behandlinger. Hovedparten af hospitalernes aktivitet fortsætter dog som normalt.

Foto ABW

Patienter får direkte besked

Hospitalerne tager direkte kontakt til de patienter, som bliver berørt. Hvis du er patient eller pårørende, behøver du derfor ikke kontakte afdelingen.
Hvis du ikke får besked fra afdelingen, skal du som patient møde op til aftalt tid, og du skal ikke gøre yderligere.
Vær opmærksom på, at afdelinger, der ikke er udtaget til strejke, også kan være berørt af konflikten, hvis de samarbejder med nogle af de afdelinger, der kører med nødberedskab.

Har du alvorlige symptomer

Alt akut og livstruende behandling, herunder hjerte- og kræftpakker er ikke berørt af konflikten.  Har du alvorlige symptomer, er det vigtigt, at du kontakter egen læge eller 1813. Er dine symptomer livstruende skal du ringe 112.

Spørgsmål og svar

Jeg er patient – skal jeg gøre noget?

Nej, du skal ikke gøre noget. Hvis strejken påvirker dit undersøgelses- eller behandlingsforløb, kontakter din afdeling dig.

Hvem svarer på spørgsmål om patientrettigheder?

Patientrettighederne gælder også under en konflikt.
Hvis du som patient eller pårørende har spørgsmål til muligheder og rettigheder, kan du henvende dig telefonisk til en af regionens patientvejledere. Telefonerne er åbne mandag til torsdag kl. 10 – 13, fredag kl. 10 – 12.
Patientvejlederne træffes på nedenstående telefonnumre:

Amager og Hvidovre Hospital

38 66 66 31
38 66 66 42

Herlev og Gentofte Hospital

38 66 66 36
38 66 66 40

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

38 66 66 32
38 66 66 34
Nordsjællands Hospital
38 66 66 35
38 66 66 41

Rigshospitalet

38 66 66 37
38 66 66 44

Bornholms Hospital

38 66 66 33
Patientvejledningen er omfattet af lockout, og vil derfor ikke være åben, hvis der kommer lockout.
Bliver kræftpatienter udredt og behandlet under en konflikt?
Al akut og livstruende behandling, herunder kræftpakkerne vil fortsætte under en konflikt.

Gælder udredningsretten og behandlingsgarantien under en konflikt?

Regler om udredningsret og behandlingsgaranti gælder stadig. Det er dog ikke sikkert, at udredning og behandling på regionens hospitaler kan gennemføres rettidigt, fordi tiden kan blive aflyst, jf. konflikten.
Bliver fødende berørt af konflikt?
Fødsler foregår som normalt.

Bliver praktiserende læger omfattet af konflikt?

Regionsklinikken på Bornholms Hospital vil blive omfattet af den varslede konflikt.
De resterende praktiserende læger i regionen er ikke omfattet af konflikt. Akutte prøver vil blive undersøgt, men lægernes samarbejde med hospitalerne om øvrige prøvesvar og undersøgelser kan være påvirket.

Andre praksisydere dvs. praktiserende speciallæger, fysioterapeuter, kiropraktorer, fodterapeuter, psykologer og tandlæger er heller ikke omfattet af konflikt.

Kører patienttransporterne som normalt?

Den siddende patienttransport er ikke omfattet af konflikt, men de medarbejdere der bestiller kørslerne kan være omfattet af den. Derfor kan den siddende patienttransport være berørt af konflikten. Ambulancer, akutlægebiler og akutlægehelikopter er ikke berørt af en konflikt.
Bliver 1813 påvirket af konflikt?
Nej, medarbejderne 1813 er ikke påvirket af konflikt.
1813 er åben som normalt. Dvs. der er erfarne sygeplejersker, der tager imod dit opkald.
Sygeplejerskerne kan rådgive og vurdere dit behov for hjælp. Du kan også tale med en læge efter kl. 16.00.

Hvilke opgaver bliver løst under en konflikt?

Under en konflikt udføres det, der hedder livsvigtig, uopsættelig og påkrævet behandling der er nødvendig for at undgå helbreds- eller varigt førlighedstruende følger. Det betyder, at alt akutbehandling varetages ligesom kræft- og hjertepakker også bliver lavet.
Patienter der er omfattet af nødberedskabet, får tilbudt normal behandling.
Hvor det er lægefagligt forsvarligt, bliver patienterne udskrevet.

Nødberedskaber

De områder af Region Hovedstaden, der er ramt af strejken, bliver omfattet af et nødberedskab, som er forhandlet på plads, så alle patienter med akutte sygdomme kan blive behandlet.