Samtidig er både toilet, træningsfaciliteter og nye stier på plads. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto ABW

Det kan være tiltrængt med en svalende dukkert, når temperaturerne i disse dage bare stiger og stiger. Derfor er timingen også lige i øjet, når stranden i Valbyparken i denne uge officielt er åbnet. Og vand-, sand- og solhungrende københavnere har da også allerede taget den nye oase og de dertilhørende faciliteter i brug, og det er teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) glad for:

– Københavns grønne og blå områder er enormt populære, og derfor er det en fornøjelse at kunne tilføje endnu et til samlingen. De grønne områder er under pres i hovedstaden, og derfor er det vigtigt, at vi prioriterer flere af dem, så københavnerne får bedre muligheder for at nyde naturen og ikke blot må nøjes med grå asfalt. Størrelsesmæssigt er vi langt fra en ny Amager Strandpark, men med stranden i Valbyparken får vi endnu et rekreativt område, som københavnerne kan nyde godt af, og det er jeg rigtig glad for, siger Ninna Hedeager Olsen.

Københavns Kommune har arbejdet på projektet henover flere somre, fordi områdets status som Natura 2000-område sætter begrænsninger for, hvornår den slags arbejde må udføres. Siden projektets begyndelse er den stejle skråning med sten, som før adskilte Valbyparken og vandet i Kalveboderne, blev erstattet af en 120 meter lang sandstrand. Derudover er der etableret en støttemur i beton mellem stranden og parken samt anlagt en opholdstrappe i granit mellem grusstien og sandstranden. Og så kan københavnerne både benytte sig af eksisterende og nye træningsredskaber og bænke, og der er mulighed for at komme på toilettet, når behovet melder sig. De nye toiletter findes i en toiletbygning, som også rummer mulighed for omklædning og en udendørsbruser.

Med den officielle åbning kan borgerne nu informere sig om strandens vandkvalitet ved stranden ved en tavle til badevandsvarsling og i badevands-appen. Stranden i Valbyparken er dermed frigivet til badning. Badevandet ved den nye strand har fået mærkatet ’tilfredsstillende’, og der vil derfor være op til ti dage på en badesæson, hvor badning frarådes, fordi antallet af bakterier i vandet overstiger grænseværdierne. Stranden i Valbyparken bliver i øvrigt en badestrand uden livredder på stedet.

Lad bilen blive hjemme
Flere steder i området er der etableret cykelstativer, så københavnerne kan vælge den grønne transport, når de vil en tur på stranden. Og samtidig bliver parkeringsreglerne i Valbyparken opdateret, så det fremover vil være forbudt at standse i rabatten, og ligeledes etableres en parkeringsforbudszone i området uden for de markerede parkeringspladser. Det skal være med til at gøre op med de parkeringsproblemer, der har været i parken.

Hele projektet er udarbejdet i samarbejde med en arbejdsgruppe under lokaludvalgene i Kgs. Enghave og Valby, som blandt andet har budt på en åben workshop og to dialogvandringer i området for borgere og interessenter. Borgernes input og arbejdsgruppens lokalviden har bidraget til kvalificeringen af projektet.

Fakta

98 Fonden har doneret knapt 27,7 mio. kroner til etableringen af badestranden.

Området har tidligere været en industrilosseplads, og derfor bestod den første fase i anlægsarbejdet i at rense den forurenede jord. Efterfølgende blev der fyldt op med sand og udlagt nyt græs op til stranden.

Anlægsarbejdets tredje og sidste fase kan først starte i foråret 2021, da Kalveboderne er et Natura 2000-område, som er et netværk af naturbeskyttede områder i EU. Det betyder, at der kun må arbejdes i perioden maj til august for at beskytte det sårbare fugleliv i Kalveboderne.

Teknik- og Miljøforvaltningen har fået en dispensation fra Fredningsnævnet, samt en dispensation fra Kystdirektoratet til en ændring af kystlinjen og til de nye anlæg tæt på strandbredden.

Teknik- og Miljøforvaltningen har etableret to handicapparkeringspladser i forbindelse med projektet.