København er klar med en model, hvor forældre kan får refunderet betalingen, hvis de passer deres børn hjemme lidt endnu. Det oplyses i en pressemeddelse fra Københavns Kommune .

Københavns børn er klar til at vende tilbage til institutionerne i stort tal, derfor har København besluttet en gradvis åbning allerede i denne uge. Det kan give pladsmangel i begyndelsen. Budgetpartierne er nu enige om, at de forældre, der passer deres børn hjemme, kan få refunderet dagtilbudsbetalingen. Tiltaget er inspireret af Gladsaxe og er et blandt flere, der skal sikre plads til de forældre, der har behov for pasning under den gradvise genåbning.

Onsdag åbner de første 124 dagtilbud og torsdag 113 yderligere i København efter, at de lever op til de nye retningslinjer fra sundhedsmundighederne. Det betyder, at der ikke fra dag et er plads til så mange børn som normalt, og derfor er forældrene blevet bedt om at melde deres behov for pasning ind til deres børns institutionsleder.

Ifølge de foreløbige tal er det samlede behov kun en smule større end kapaciteten, men da de ikke er ligeligt fordelt, betyder det, at der flere steder skal findes ekstra plads og alternative løsninger.

“De sundhedsfaglige retningslinjer stiller nye krav om plads, og det betyder selvfølgelige, at der ikke er 100 pct. kapacitet fra hverken onsdag eller torsdag. Mange steder er der heldigvis plads til de børn, der kommer, og så er der andre steder, hvor vi skal være mere kreative og inddrage nye lokale og udearealer – det arbejder vi benhåndt på. Der bliver time for time fundet pladser, og det vil efter alt at dømme være få institutioner med forældre, der ikke kan få opfyldt deres behov for pasning,” siger børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S).

Der er for eksempel netop indgået en aftale med Københavns Professionshøjskole om at låne lokaler i Carlsbergbyen, det gamle Københavns Bymuseum skal også bruges til undervisning, og en række andre steder bliver der arbejdet på ligende løsninger.

Derfor vil der i den kommende tid blive åbnet flere dagtilbud og fundet ekstra plads de steder, hvor der er behov. Danmark er delvist nedlukket, og der er meget stramme sundhedsfaglige rammer, så derfor bliver det ikke en helt normal hverdag for alle.

“Der er stadig mange forældre, der er hjemsendt, og derfor vil det være en stor hjælp, hvis flere af dem, der kan, holder deres børn hjemme lidt endnu. Derfor er vi nu også enige om at lave en model, hvor man ikke skal betale for pasningen, hvis man holder sine børn hjemme. Derudover arbejder vi målrettet på at få mere plads, og ikke mindst mere pædagogisk personale. Det er en stor udfordring, og derfor er jeg glad for det gode samarbejde i Børne- og Ungdomsudvalget” siger Jesper Chistensen.

Fakta
Forældrene har tirsdag meldt deres pasningsbehov ind, og får nu besked fra deres institution om, hvad de kan forvente. I enkelte insitutioner er der ikke plads til alle, og her vil man i første omgang bruge de samme kriterier, som Undervisningsministeriet har udarbejdet for nødpasning:

Forældre med samfundskritiske jobs, herunder bl.a. ansatte i sundhedssektoren, rengøring og dem, der skal passe andre folks børn.
Forældre til børn i udsatte positioner
Forældre, der fysisk skal møde på arbejde
For øvrige forældre, fx forældre, der er hjemsendte og arbejder hjemme, samt forældre, der ikke er på arbejdsmarkedet, skal der findes lokale løsninger, som delvist kan imødekomme forældrenes behov. Det kan fx være færre timer eller kun nogle dage ugentlig.

Forældrene vil få direkte besked fra deres egen institution, som helt frem til onsdag morgen arbejder på at få finde løsninger.