Alle 70 ansøgninger til Københavns Kommunes genopretningspulje for erhvervslivet er nu vurderet. 16 ansøgere får del i puljens første runde. Det oplyses i en pressemeddelelse

Foto ABW

Fakta om Genopretningspuljen

Københavns Kommunes genopretningspulje blev vedtaget som en del af årets overførselsforhandlinger. Økonomiforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen administrerer puljen, og det er Økonomiudvalget, der afgør, hvordan pengene skal fordeles.

Der kan søges om støtte til aktiviteter, der bidrager til at hjælpe københavnske virksomheder eller brancher ud af coronakrisen. Aktiviteterne skal være klart definerede og afholdes i 2021.

Første ansøgningsrunde er netop afsluttet. Der åbnes for anden ansøgningsrunde i efteråret.

Storskærm på Kultorvet, en iværksætterfestival om grøn bæredygtighed, skattejagt og skievent på Amager, jazz i Nyhavn og Københavns gastronomi set fra vandet. Det er blot nogle af de aktiviteter, der nu bliver en realitet med støtte fra Københavns Kommunes genopretningspulje, som skal hjælpe et trængt erhvervsliv efter coronakrisen.

Første del af puljen er netop blevet fordelt, og 16 ud af 70 ansøgninger er blevet imødekommet.

”Der har været en fantastisk idérigdom i ansøgningerne, og antallet af ansøgninger viser, at der er rigtig mange mennesker, der gerne vil gøre en dedikeret indsats for at få København tilbage på sporet som den pulserende og spændende storby, den er,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

”Jeg kan med glæde konstatere, at vi hen over året får en masse spændende aktiviteter, der giver liv i byen til gavn for både københavnere, turister og i sidste ende byens erhvervsliv.”

Gang i byen i 2021
Genopretningspuljen er på i alt 10 millioner kroner, som skal gå til at lave bl.a. arrangementer, fester, kampagner og festivaler med det formål at hjælpe det københavnske erhvervsliv med at komme stærkt igen efter coronanedlukningen.

I første runde, som netop er blevet udmøntet, blev der sendt syv millioner kroner afsted til 16 forskellige ansøgninger. Aktiviteterne skal gennemføres i 2021, så københavnere såvel som turister kan se frem til et væld af oplevelsesmuligheder resten af året. Også virksomhederne vil kunne finde relevante erhvervsrettede aktiviteter, bl.a. netværks- og videndelingstiltag.

I efteråret følger anden og sidste ansøgningsrunde til genopretningspuljen.