Et stigende antal medarbejdere på de københavnske jobcentre bliver chikaneret på de sociale medier, på sms eller via mails.

Siden foråret 2019 er der registreret 21 sager, hvoraf 10 er blevet politianmeldt. Digital chikane er fuldstændig uacceptabelt, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

Sammenligninger med Stasi i det tidligere DDR, udtalelser om, at sagsbehandlere yder dødsservice i koncentrations- og fangelejre, og at de ansatte i jobcenteret forlænger “torturen” af ledige. Det er eksempler på opslag på Facebook, eller indholdet af mails eller SMS’ er, der sendes til ansatte på de københavnske jobcentre.

Og som en reaktion på det stigende antal tilfælde af digital chikane har Københavns Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning siden foråret 2019 sat endnu hårdere ind.

I 2019 er der registreret 21 sager pga. digital chikane, og heraf er de 10 sager blevet politianmeldt. I 2017 blev kun 4 sager anmeldt pga. chikanøse forhold.

“Vi har nultolerance over for digital chikane og anden grov og krænkende adfærd i min forvaltning. Jeg vil simpelthen ikke finde mig i, at de ansatte skal generes groft på de digitale medier eller på mail, bare fordi de passer deres arbejde. Det er ikke rimeligt. Så vi slår hårdt ned og politianmelder i alle de tilfælde, hvor det er muligt”, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V).

Forvaltningens holdning er i tråd med, at straffen for chikane af personer i offentlig tjeneste ved en lovændring blev hævet med en tredjedel fra den 1. februar 2019.

Altid i dialog med medarbejderen.
Nultolerance over for digital chikane og anden former for chikane betyder konkret, at en sag, hvor en medarbejder oplever sig chikaneret, altid bliver håndteret af ledelsen og eventuelt også anmeldt til politiet.

Politianmeldelsen sker altid ud fra den konkrete sag, og aldrig hvis medarbejderen ikke ønsker det. Blandt andet derfor har ikke alle registrerede sager i 2019 ført til en politianmeldelse.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen politianmelder også borgere i de tilfælde, hvor medarbejderen føler sig chikaneret, men hvor de udførte handlinger ikke åbenlyst ligger inden for det strafbare område. Det er så op til anklagemyndigheden at vurdere, om sagen får et retsligt efterspil.

Ifølge Arbejdstilsynet betragtes digital chikane som en arbejdsulykke, hvor arbejdsgiveren har pligt til at registrere og følge op.