Siden marts 2020, hvor de første hjælpepakker åbnede, er der nu udbetalt over 30 mia. kr. i kompensation til virksomheder og lønmodtagere i Danmark. Dermed har næsten 400.000 fået økonomisk hjælp til at komme igennem coronakrisen. De generelle hjælpepakker er fortsat åbne, så både virksomheder der må holde lukket, og virksomheder der oplever omsætningstab, kan få hjælp. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Der er i disse dage taget de næste skridt i genåbningen af Danmark. Flere butikker holder åbent, endnu flere skoleelever er tilbage i klasselokalerne og fritidslivet er så småt startet op igen. Det skønnes at ca. 37.000 medarbejdere kommer tilbage i arbejde med dette skridt af genåbningen.

Siden corona kom til Danmark for over et år siden, har der været hjælpepakker til dansk erhvervs- og kulturliv. Der er nu udbetalt samlet set over 30 mia. kr. til både virksomheder og lønmodtagere. De seneste tal fra Erhvervsstyrelsen viser, at over 300.000 personer har modtaget lønkompensation, og derfor har kunne beholde deres arbejde. Desuden viser tallene, at knap 100.000 personer har modtaget kompensation fra selvstændigordningen.

Til de virksomheder som endnu ikke kan åbne for kunder samt virksomheder eller, som har åbnet til et anderledes marked, hvor corona stadig sætter sit tydelige præg, er der fortsat åbent for de generelle hjælpepakker. Det betyder, at man ved omsætningsnedgang på mindst 30 pct. stadig kan få dækket sine faste omkostninger, og selvstændige kan særligt med det forhøjet kompensationsloft få dækket de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning. Hertil kommer, at man stadig kan søge om lønkompensation, så man kan beholde sine medarbejdere, hvis 30 pct. eller mere end 50 af dine ansatte er eller har været hjemsendt med fuld løn i en periode.

”Jeg er godt klar over, at de seneste måneder har været hårde for rigtig mange mennesker. Men vi bevæger os mod lysere tider. Flere og flere bliver vaccineret, og samtidigt har vi taget endnu et skridt i genåbningen af Danmark. Siden krisens begyndelse har vi spredt et finmasket sikkerhedsnet ud under dansk erhvervsliv. Nu viser tal, at sikkerhedsnettet har holdt hånden under næsten 400.000 selvstændige og lønmodtagere. Det er jeg rigtig glad for. Det viser, at vores sikkerhedsnet har virket for mange mennesker. Jeg vil dog understrege, at jeg godt ved, at krisen stadig berører mange. Der er mange, som stadig ikke kan komme tilbage på arbejde og virksomheder, som ikke kan åbne dørene for kunder endnu. Samtidigt er der virksomheder, som har åbnet op til en ny virkelighed, hvor markedet ser anderledes ud. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat har åbent for de generelle hjælpepakker, så netop de virksomheder fortsat kan få den nødvendige hjælp,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Tabel 1. Samlet status over alle ansøgninger til kompensationsordningerne

 

Antal kompenserede personer Udbetalt beløb (mia. kr.)
Lønkompensation 311.220 14,39
Selvstændige mv. 82.566 7,06
Faste omkostninger 0 8,65
Arrangementsordningen 0 0,28
I alt 393.786 30,37
Anm.: Data er trukket 08/03-2021 kl. 03:00. Personer dækker over antallet af unikke personer, der er søgt kompensation for