Nu kan covid-19 testresultater fra private testudbydere indrapporteres til Statens Serum Institut. Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Siden mandag den 14. december 2020 har private testudbydere rapporteret nøgletal til Statens Serum Institut (SSI) for de antigen- og PCR-tests, de udfører.

Indrapporteringen har dog været manuel, og den har kun omfattet helt overordnet information, såsom det daglige antal udførte tests og det daglige antal positive tests. SSI har hver dag offentliggjort disse tal fra de private testudbydere.

Private testudbydere skal indrapportere til MiBa

Private testudbydere skal nu indrapportere svaret for den enkelte test til Den Danske Mikrobiologidatabase (MiBa). MiBa udgør hoveddatakilden for covid-19 overvågningen og for alle de statistikker og dataopgørelser for covid-19, som nu er blevet en fast del af alles hverdag.

MiBa har flere formål. Udover at være rygrad i den danske infektionsovervågning, er det også via MiBa, at læger og andet sundhedspersonale får et vigtigt landsdækkende overblik over patientens mikrobiologiske prøvesvar.

Et skridt mod mere komplette covid-19-data

Indrapporteringen af prøvesvar til MiBa har hidtil kun omfattet de klinisk mikrobiologiske afdelinger, der betjener alle hospitaler og praktiserende læger og SSI/TestCenter Danmark. Nu kan private virksomheder imidlertid også indrapportere covid-19 prøvesvar til MiBa.

Det er en stor fordel, også for borgerne, da covid-19 prøvesvar fra de private testudbydere så også vil kunne tilgås via for eksempel Sundhed.dk og mobil app’en MinSundhed.

Når private testudbydere nu begynder at indrapporterer testresultater med det nye system, inklusiv antigentests og PCR-tests, har Danmark taget et nyt skridt mod mere komplette data for covid-19-infektion i befolkningen. Disse data er afgørende for at kontrollere pandemien. Og de vil også blive brugt i smittestop-appen og til kontaktopsporing.

Næste skridt

Det næste skridt bliver at inkludere resultaterne fra de private testudbydere ind i de daglige covid-19-tal, som publiceres på ssi.dk. Til det formål bliver data fra MiBa koblet med data fra en lang række nationale registre, for eksempel Landspatientregistret, så man kan overvåge alvorligheden af sygdommen og belastningen på sundhedsvæsnet.

De private udbydere tester ofte samme person flere gange. Borgere kan også blive testet både i privat og i offentligt regi og derfor allerede være rapporteret én gang. Derfor skal data kobles rigtigt sammen, så de kan inkluderes entydigt i de daglige covid-19-tal.

Læs mere

MiBa blev etableret i 2010 med det formål både at optimere overvågning af infektionssygdomme og behandling af infektioner.

Ændret bekendtgørelse for anmeldelse af covid-19 skal sikre bedre smitteovervågning og -opsporing (SST)