Det er nu muligt for lokale foreninger under Friluftsrådets medlemsorganisationer at søge om støtte til at styrke foreningens arbejde med friluftsliv. Lokalforeningspuljen uddeler i alt 2.425.000 kroner, og foreninger kan søge op til 50.000 kroner. Der er ansøgningsfrist 1. maj 2020. Det oplyser de i en pressemeddelse. 

Mangler din lokalforening penge til en bålhytte, nyt udstyr til friluftsaktiviteter eller istandsættelse af klubhuset? Foreninger kan nu igen søge om tilskud fra friluftslivets lokalforeningspulje, som Friluftsrådet administrerer. Der er ansøgningsfrist 1. maj 2020.

For at søge friluftslivets lokalforeningspulje skal foreningen være tilknyttet en af de 82 organisationer, som er medlem af Friluftsrådet.

Foto: ABW

En håndsrækning til lokalforeninger.
Lokalforeninger kan søge støtte på op til 50.000 kroner til aktiviteter, materialer eller faciliteter, der kan styrke lokale foreningers arbejde med friluftsliv. Der er ikke et krav om medfinansiering, hvilket gør det attraktivt for foreninger at søge midler fra denne pulje. Samtidig er det muligt at søge tilskud til stort set alt, hvis bare det gavner det lokale friluftsliv.

“Vi kan give en håndsrækning til de mange lokalforeninger, uden at de behøver at lave lange forkromede projektansøgninger. Kravet er bare, at det skal gøre en forskel for lokalforeningens aktiviteter og fremme befolkningens muligheder for at dyrke friluftsliv,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Lokalforeningspuljen skal nå bredt ud.
Friluftrådet vil gerne nå bredt ud med puljen. Indtil videre er der uddelt lokalforeningsmidler til 133 lokale friluftsforeninger i 61 kommuner. 28 af Friluftsrådets 82 medlemsorganisationer har fået lokal støtte, og Friluftsrådet ser gerne, at endnu flere lokalforeninger under medlemsorganisationerne søger tilskud i puljen.

“Vi vil gerne have endnu flere med, så lokalforeninger i hele Danmark kan få glæde af de 2,4 millioner kroner. Mit håb er, at vi får ansøgninger fra lokalforeninger i alle landets kommuner,” siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.

Da friluftslivets lokalforeningspulje blev uddelt i 2019, blev der givet tilskud til både renovering af bålplads, indhegning af område, plæneklipper og undervisningsmaterialer, hvilket viser, at der er plads til både store og små projekter.

Tilskud til det frivillige foreningsliv.
Lokalforeningspuljen er et resultat af den politiske aftale, som regeringen indgik i 2017 om en ny og permanent fordeling af de såkaldte spillehalsmidler til lokale, almennyttige foreninger.

Otte hovedorganisationer inden for det frivillige foreningsliv er udpeget som puljeansvarlige for hver deres pulje. Friluftsrådet er udpeget som ansvarlig for en pulje til friluftsforeninger, som i 2020 er på 2.425.000 kroner.

Foreninger, der i det indeværende kalenderår har fået støtte fra én af puljerne under Spillehalsmidlerne, for eksempel fra Friluftsrådet, DUF eller DIF/DGI, kan ikke søge puljen.

Fakta:
Læs om lokalforeningspuljen, og hvordan du søger lige her.
Friluftsrådets medlemsorganisationer ses her. 

De har fået tilskud:
Dansk Ornitologisk Forening Nordjylland har fået støtte til opstart af en familieklub, der skal få flere familier med børn ud i naturen.

Kerteminde Civile Hundeførerforening har fået støtte til lys på træningsarealer, så det er muligt også at træne om aftenen.

KFUM Spejderne i Bredballe har fået støtte til en balance- og motorikbane i Ekkodalen, så spejdere og andre kan få udfordret motorikken.

Vestsjællands Jagtforening har fået støtte til at afholde temadage om jagt og natur for kommunens børnehaver.

Senior Kajakture, Lejre, har fået støtte til uddannelse af en klubinstruktør.

Greve Roklub har fået støtte til opførelse af en ny bådebro.