Et enigt Socialudvalg vedtager budgetforslag til de økonomiske rammer for Socialforvaltningens arbejde i 2020. Hvert år skal Socialudvalget vedtage et budget i balance forud for budgetforhandlingerne, der finder sted i september måned.

I budgettet for 2020 havde Socialudvalget til opgave at finde besparelser for 84,1 mio. kr. Inkluderet heri er de 11, 5 mio. kr., der er Socialforvaltningens andel af Københavns Kommunes omprioriteringsbidrag til staten.

”Socialudvalget har afleveret et budget i balance for det kommende år, som vi skal. Det har igen i år været en hård og vanskelig proces, og der er ingen tvivl om, at det er mange penge, forvaltningen skal spare. Derfor fortsætter jeg selvfølgelig mit arbejde for at få tilført flere midler til det sociale område. For vi kan simpelthen ikke være andet bekendt over for de udsatte københavnere,” siger socialborgmester Mia Nyegaard (R).

Besparelser fordelt på målgruppe
Besparelserne på ca. 84 mio. kr., som Socialudvalget har vedtaget, fordeler sig på følgende måde på de forskellige målgrupper i forvaltningen.

Område – Mio. kr. der skal spares.

Hjemmepleje
-6.800

Børnefamilier med særlige behov
-19.200

Borgere med sindslidelse
-10.475

Udsatte voksne
-800

Borgere med handicap
-19.740

Tværgående opgaver og administration
-27.975

I alt -84.990

Efter vedtagelsen af effektiviseringsforslagene var der et positiv restbeløb på 0,9 mio. kr., som Socialudvalget efterfølgende valgte skulle dække finansieringen af et udløb på beskyttet beskæftigelse til borgere med handicap.

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet gjorde et samlet Socialudvalg opmærksom på, at økonomien på socialområdet er så presset, at der ved det kommende budgetforlig for hele Københavns Kommune bør tilføres økonomiske midler til socialområdet, hvis en række vigtige indsatser ikke skal lukke ned, hvilket vil betyde, at effektiviseringerne dermed i høj grad vil gå ud over de udsatte københavnere.

Socialudvalgets budgetbidrag er fremsendt til Økonomiudvalget, der vil behandle det frem mod d. 11.juni 2019. Den politiske behandling om budget 2020 vil foregå i starten af september 2019, og det endelige budget for 2020 vedtager Borgerrepræsentationen d. 3. oktober 2019.

Læs indstillingen til Socialudvalget samt detaljer om budgetforslaget her.