Under corona-nedlukningen rykkede Center for Rusmiddelbehandling København ud til borgere, der har brug for medicinsk rusmiddelbehandling. Det har haft den positive effekt, at langt flere borgere nu får behandling end normalt. Derfor er indsatsen blevet forlænget i fire år. Således skriver Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: ABW

Da samfundet lukkede ned på grund af corona, besluttede Center for Rusmiddelbehandling København, CRK, med hjælp fra Reden og Mændenes Hjem at rykke ud og tilbyde medicinsk rusmiddelbehandling i de miljøer og på de væresteder, hvor borgere med misbrug stadig kunne opholde sig.

”Vi var nødt at fortsætte behandlingen for de borgere, der allerede var i behandling. Og nedlukningen gjorde, at vi måtte finde nye veje og i stedet komme ud til borgerne. Samtidig var vi bekymrede for de borgere med et misbrug, der ikke var i behandling. For corona-nedlukningen betød samtidig, at det var sværere for dem at få fat i deres illegale stoffer på gaden. De ville dermed risikere at få alvorlige abstinenser,” siger Jannie Grandt Thomsen, der er leder af Rusmiddelbehandling Vigerslev Allé.

Succesfuld behandling afhænger af nem adgang til de medicinske stoffer
Det viste sig dog, at rigtigt mange borgere med et misbrug af heroin, metadon mv. generelt var interesserede i at få tilbudt medicinsk rusmiddelbehandling – såkaldt substitutions-behandling. Og altså ikke kun de borgere, der allerede var i succesfuld behandling. Erfaringen har været, at mange borgere med et misbrug tilsyneladende ikke formår kontinuerligt at møde op på en rusmiddelenhed, men at de rent faktisk gerne vil i behandling.

”For den her borgergruppe, er det rigtig vigtigt, at vi møder borgerne hvor de er. Vi har gjort det meget nemmere at være i behandling ved at gøre tilbuddet om substitutions-behandling mere tilgængeligt. Og det har så heldigvis resulteret i, at langt flere end tidligere tager imod vores tilbud og holder ved,” siger Jannie Grandt Thomsen.

Effektiv behandling øger borgerens livskvalitet og nedsætter kriminaliteten
Den nye strategi med at rykke behandlingen tættere på borgerne har ud over at få flere i behandling givet mærkbare roligere og gladere borgere. Helt konkret fortæller personalet på Mændenes hjem og i Reden, at deres brugere generelt er i bedre humør, sover mere, er mere afslappede, og flere har fået et bedre forhold til medarbejderne.

Også de borgere, der bor på bosteder, har fået et bedre forhold til personalet der. Derudover har flere oplevet, at de tidligere har lidt af alvorlige helbredsmæssige problematikker og har været bekymret for at falde ud af behandlingen, men som nu føler sig meget mere stabile.

”Borgeren får nu mulighed for at vågne op hver morgen og vide, at deres daglige substitutionsmedicin er til rådighed. Det betyder ofte, at de også har lettere ved at reducere deres indtag af andre illegale stoffer. De har samtidig fået overskud til fx at søge bolig og passe bedre på deres helbred. Og så har de ikke i samme grad brug for at begå kriminalitet og prostituere sig. Så vi er virkelig glade for den her udvikling og at vi kan fortsætte med det de næste fire år,” siger Jannie Grandt Thomsen.

Fakta om indsatsen
I de første fire uger af indsatsens levetid i foråret kom 22 borgere i behandling. Et resultat som bl.a. sikrede at tilbuddet fik bevilget ressourcer til at fortsætte indsatsen de næste fire år. I udgangen af februar 2021 havde i alt 40 borgere været indskrevet i den såkaldte fremskudte substitutionsbehandling. Der har i perioden siden opstarten været omkring 20 borgere indskrevet kontinuerligt.

Forløbslængderne strækker sig fra få dage for borgere, der skal stabiliseres til fx at skulle i døgnbehandling eller i fængsel, til borgere der har været indskrevet siden tilbuddet blev etableret.

Målt på medarbejderressourcer har opstarten af indsatsen været omfattende, men vil på længere sigt betyde, at færre borgere vil falde fra og derfor skal starte forfra i behandling. På trods af den omfattende indsats, det har krævet af især Mændenes Hjem og Reden, er holdningen, at gevinsten ved den fremskudte substitutionsbehandling har været medarbejderressourcerne værd. Det har samtidig givet mulighed for at hjælpe borgerne med andre problemstillinger – både sundhedsfaglige og socialfaglige.

Erfaringer fra det første år har ligeledes vist den store betydning af et godt samarbejde med og brobygning til NGO’er som Mændenes Hjem og Reden. Den gode viden om tværsektorielt samarbejde peger i retning af, at det er erfaringer, man med fordel kan tage videre i forhold til brobygning til blandt andet gadeplanspsykiatrien og andre aktører.

Rusmiddelbehandlingen i København

Læs mere om udviklingen af rusmiddelbehandlingen i Københavns Kommune i:

Center for Rusmiddelbehandling Københavns årsrapport for 2020