Social kontrol-vejledere på Jobcenter København skal hjælpe kvinder, der bliver forhindret i at komme i job på grund af social kontrol. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Fem social kontrol-vejledere på Jobcenter København fra januar 2021. Det er det synlige bevis på, at kampen mod social kontrol på arbejdsmarkedet er en af de store mærkesager for Københavns beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard: ”Vi må aldrig acceptere, at kvinder bliver isoleret i hjemmet, fordi deres familie eller omgangskreds har et forældet kvindesyn. Vi skal være bedre til at spotte og håndtere social kontrol i jobcentret, og jeg er overbevist om, at vejlederne kan løfte den opgave.

Ret og pligt til komme ud på arbejdsmarkedet
Helt konkret skal de nye social kontrol-vejledere på jobcentrene rådgive og hjælpe jobkonsulenter, når de møder kvinder, der udviser tegn på social kontrol.

Tegnene kan være alt fra, at kvinderne giver udtryk for, at de ikke kan være på en arbejds- eller praktikplads med mandlige kolleger til, at et familiemedlem presser på for at deltage i kvindens samtaler i jobcentret eller til, at kvinderne ikke har adgang til deres eget NemID og bankkort. Vejlederne skal også inddrage kvindernes ægtefæller og familie, så der bliver en fælles forståelse i familien af, at en kvinde – naturligvis – har både ret og pligt til at deltage på arbejdsmarkedet og i aktivering.

Endelig skal vejlederne også føre statistik over sager med tegn på social kontrol for at komme eventuelle mørketal til livs og få samlet og udbredt de gode erfaringer.

Et omfattende problem.
Ud over social kontrol-vejlederne er der afsat midler til opkvalificering af jobkonsulenter bredt, så de er i stand til at spotte og handle på tegn på social kontrol. Den nye, samlede indsats i Københavns Kommune kommer i kølvandet på en rapport fra foråret, der dokumenterede, at social kontrol er en hindring i forhold til at hjælpe ledige, etniske minoritetskvinder ud på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen bygger bl.a. på en spørgeskemaundersøgelse blandt knap 400 jobcentermedarbejdere og interviews med etniske minoritetskvinder. Den viser blandt andet, at hver tredje jobcentermedarbejder har oplevet, at ledige, etniske minoritetskvinder direkte har givet udtryk for, at de presses af deres familie eller omgangskreds til ikke at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

”Med rapporten fik vi dokumenteret, at social kontrol er et stort problem for en del af de kvinder, vi møder i jobcentret. Derfor er det afgørende, at vi nu følger op og sætter ind. Vejlederne er et vigtigt skridt i frihedskampen mod social kontrol. Kvinderne skal vide, at vi er klar med en udstrakt hånd,” siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

Fakta:
Der er afsat seks millioner kroner i Budget 2021 over de næste to år til at ansætte fem social kontrol-vejledere i Jobcenter København.
Indsatsen kommer i kølvandet på rapporten ’Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune’, som Als Research har lavet for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune.