Friluftslivet bliver endnu sjovere langs Naturpark Amagers kyst, hvor arbejdet med nye faciliteter nord for Kalvebodbroen er sat i gang.

Foto SDL

Naturpark Amager er blevet et af hovedstadens mest besøgte naturområder, men mange flere skal have glæde af naturparken. Derfor går partnerskabet bag Naturpark Amager nu i gang med at etablere tre nye faciliteter for naturoplevelser og friluftsliv langs vandet. Anlægsarbejdet blev sat i gang ved et første spadestiksarrangement i går, og der venter mange gode oplevelser langs kysten i den nye naturpark, fortæller teknik- og miljøborgmester i København, Ninna Hedeager Olsen (EL):

– Udvidelserne vil forbedre forholdene markant for naturparkens gæster, som fx kajakroere, vandrere på Amarminoen, skolebørn og alle, der bor nær naturparken. De nye faciliteter er nænsomt tænkt sammen med omgivelserne og udformes på naturens præmisser, for det er selvfølgelig naturen, der skal spille hovedrollen her, siger hun.

Første spadestik blev taget ved naturparkens byskov ved Selinevej i går. Her bliver der etableret en ny badezone, som vil blive det nærmeste badested for beboerne i Ørestad, samt to flydebroer, hvor også kajakker, robåde og SUP’er kan lægge til. Der etableres også madpakkehus, toilet, vandpost og et bredt opholdsdæk på diget, hvorfra man kan nyde byskoven, naturen og solnedgangen.

Syd for Havneslusen kommer et ‘stoppested’ for cyklister, gående og for roere, der venter på, at slusen åbner. Nord for Havneslusen får skoleelever og alle andre mulighed for at gå på udforskning i naturen i vandet, hvor det bliver muligt at lægge til med kajakker og småbåde. Der kommer også en trætrappe op til udsigtspunktet på toppen af skråningen, toilet, vandpost og faciliteter til leg og læring på land. Stedet vil indbyde til et godt stop for motionister og for vandrere på Amarminoen.

Etablering af de tre stop langs kysten er første tiltag i en samlet udvikling af Naturpark Amager, som sker i samarbejde mellem Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune, Naturstyrelsen og By & Havn. Projektet støttes af Nordea-fonden, Friluftsrådets udlodningsmidler for friluftsliv samt Lokale og Anlægsfonden. Næste trin vil omfatte nye hovedindgange til naturparken ved DR Byen Metrostation, Asger Jorns Allé og Naturcenter Amager og en større facilitet på kysten på den sydligste del af Kalvebod Fælled, som alt sammen forventes etableret til næste år.

Vicedirektør i Naturstyrelsen Signe Nepper Larsen fortæller: – Det er en stor milepæl vi nu har rundet. Med spadestikket til de tre første friluftsfaciliteter langs vandet, får vi nu for alvor skabt rekreativ sammenhæng mellem land og vand. Det vil give mulighed for et væld af nye natur- og friluftsoplevelser i Naturpark Amager. Det var også et af de mest gennemgående ønsker, vi hørte i den borgerproces, der var med til at starte og forme hele projektet, og som i øvrigt var en rigtig god og spændende proces for os i partnerskabet at facilitere, siger Signe Nepper Larsen.

Udviklingen af Naturpark Amager har været en stor satsning for Nordea-fonden, der støtter projektet med 55 mio. kr.
– Vi håber, at de nye faciliteter vil få endnu flere ud i det fri og opleve dejlige Naturpark Amager, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden.

Fra Friluftsrådet udtaler næstformand Jacob Jensen: – Vi glæder os over udviklingen i Naturpark Amager, hvor faciliteter er med til at lokke besøgende fra hovedstadsområdet ud i naturen og gøre naturen tilgængelig for flere. Det er unikt og meget værdifuldt at have rekreative områder i den størrelse i nærheden af en storby, og nu bliver der endnu flere muligheder for at få oplevelser i naturparken, som er den mest besøgte af de Danske Naturparker, siger Jacob Jensen.

Fakta

Naturpark Amager er 35 km2 stort naturområde, som udvikles i partnerskab mellem Københavns Kommune, Naturstyrelsen, By & Havn, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

I 2018 blev der udskrevet en arkitektkonkurrence om udviklingen af tre nye hovedindgange og fire samlingssteder for friluftsliv. Konkurrencen blev vundet af et team bestående af LYTT, ADEPT, Atkins og BARK Rådgivning.

Det samlede udviklingsprogram for Naturpark Amager, som de kommende friluftsanlæg er en del af, er støttet af Nordea-fonden med 55 mio. kr., Udlodningsmidler til friluftsliv fra Friluftsrådet med 5 mio. kr., Lokale og Anlægsfonden med 6 mio. kr. og By & Havn med 0,3 mio. kr.

Derudover bidrager Københavns Kommune med 24,5 mio. kr. og Naturstyrelsen med 12,2 mio. kr., og begge vil sammen med Dragør og Tårnby Kommuner samarbejde om den fremtidige drift af faciliteterne.

De nye faciliteter forventes at stå færdige fra slutningen af 2021 og tages i brug løbende.

Stierne i naturparken kan stadig benyttes, mens faciliteterne etableres, dog skal cyklister og gående på Dæmningsvej ud på en kort omvej gennem Byskoven, når der arbejdes nærmest vandet.

Læs pressemeddelelsen her.