Mindre lokalplaner og små justeringer af eksisterende lokalplaner vil fremover hurtigere kunne realiseres i København. Processen fra lokalplanforslag til endelig vedtagelse kan i gennemsnit blive 35 dage kortere. Det skriver Københavns Kommune i en pressemeddelse.

København er i rivende udvikling, og i løbet af de kommende år skal der bygges boliger til 100.000 nye københavnere. Det skaber en stor efterspørgsel på behandlingen af lokalplaner og byggesager, og derfor ser Teknik- og Miljøforvaltningen løbende på mulighederne for at optimere sagsgange og forbedre servicen uden at gå på kompromis med de demokratiske processer og københavnernes mulighed for at blive hørt.

På det seneste møde i Teknik- og Miljøudvalget er det efter anbefaling fra forvaltningen besluttet, at forslag til enkle og ukomplekse lokalplaner kan sendes direkte i høring uden forudgående politisk behandling. Det vil i gennemsnit forkorte processen med over en måned. Teknik- og Miljøudvalget vil få sagerne forelagt efter høringen, hvorved både københavnernes mulighed for at blive hørt samt politikernes indflydelse bevares. For bygherrer vil forslaget betyde kortere procestid fra lokalplanforslag til endelig vedtagelse. Der spares procestid svarende til gennemsnitligt 35 dage pr. sag. Desuden kan det betyde kortere ventetid inden opstart af nye lokalplaner.

Teknik- og Miljøudvalgets beslutning drejer sig om enkle og ukomplekse lokalplaner.
Med beslutningen får forvaltningen bemyndigelse til at sende forslagene til denne type lokalplaner i høring. Det enkelte udvalgsmedlem kan dog anvende sin initiativret til at forlange sagen behandlet i Teknik- og Miljøudvalget.

For Teknik- og Miljøudvalget vil forslagene betyde, at enkle og ukomplekse lokalplanforslag alene behandles, hvis et udvalgsmedlem beder om det. Den endelige vedtagelse ligger stadig hos politikerne.

Find indstillingen her. Se også Lokalplaner i København her.