Med ekstra mandskab og rengøring til ”corona-standard” er Københavns offentlige toiletter på vej til at genåbne. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Nu bliver det igen lettere at finde et åbent, offentligt toilet rundt om i hovedstaden. Næsten alle byens offentlige toiletter har ellers været låst af, siden regeringen d. 11. marts lukkede landet ned og sendte småbørn, skolebørn, studerende og store grupper af offentligt ansatte hjem for at dæmpe spredningen af smitte med ny coronavirus. Kun seks ubemandede toiletter blev holdt åbne af hensyn til hjemløse, misbrugere og andre sårbare grupper foruden otte toiletter drevet af en privat leverandør.

I takt med at forårssolen fik magt og smittekurverne fladede ud, begyndte folk igen at mødes i parker og på pladser og havnefronter. Og da de københavnske børneinstitutioner i ugen efter påske fik brug for at låne legepladser i byens parker, så de kunne passe børn på forsvarlig vis, blev yderligere 10 toiletter åbnet og reserveret institutionernes børn og voksne. Men nu åbner altså en god del af toiletterne op igen og det gælder i første omgang 12 offentlige, ubemandede toiletter i udvalgte gader, parker og ved strande på steder i byen, hvor der er særligt stort behov

Og det bliver med ekstra rengøring, så toiletter, der før fx blev rengjort to gange om dagen nu skal have tre gange med toiletrens, gulvsvaber og desinfektionsmidler. Og toiletter med fire rengøringer sættes op til fem osv. Og selve rengøringen kommer også til at tage længere tid, da alle overflader, som berøres, skal desinficeres, fortæller enhedschef i Parker, Kirkegårde og Renhold i Københavns Kommune, Jakob Hjuler Tamsmark.

– Vi har fået retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed om, hvordan toiletterne kan åbnes på forsvarlig vis, og kommer til at bruge ekstra tid på at holde toiletterne rene i denne situation. Alle toiletter skal rengøres en ekstra gang om dagen, og det skal ske ekstra grundigt, så hver enkelt rengøring kommer også til at tage mere tid. Vi vil også have ekstra tjek af rengøringen på toiletterne og vil sætte ind med yderligere information til borgerne. Vi gør, hvad vi kan, for at løfte vores del af opgaven med at holde smittetrykket i samfundet nede, og folk skal kunne være helt trygge ved at bruge faciliteterne, fortæller han.

Corona-standard rengøring.
I de kommende uger vil Teknik- og Miljøforvaltningen gradvist åbne flere offentlige toiletter. Også de bemandede toiletter vil gradvist åbne, men det kommer ikke til at ske på en gang, da Teknik- og Miljøforvaltningen en del steder først skal afklare, hvordan man kan regulere fx adgangsforhold og plads på toiletterne, så folk kan bruge dem med behørig afstand til toiletternes medarbejdere og andre brugere.

-Det er ekstremt vigtigt, at vi sikrer at toiletterne overholder de retningslinjer, der gælder for ”corona-standard rengøring.” Vi vil hellere lukke op lidt for langsomt – og sikre, at retningslinjerne er overholdt – end åbne for hurtigt, og så stå med toiletter, som ikke er forsvarlige for folk at bruge, siger Jakob Hjuler Tamsmark.

Niveauet for rengøring er fastlagt efter forvaltningens bedste faglige vurdering ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.
– Men vi kan ikke dermed med sikkerhed garantere, at der til hver en tid vil være fuldstændig rent på det enkelte toilet. Dette afhænger jo også i vid udstrækning af borgernes brug af og adfærd på toiletterne, siger enhedschefen.