Københavns Kommuneplan 2019 blev vedtaget den 27. februar 2020 og er bekendtgjort den 20. april 2020. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelse.

Borgerrepræsentationen har den 27. februar 2020 vedtaget Københavns Kommuneplan 2019 med tilhørende miljøvurdering, der afløser Kommuneplan 2015 og de endeligt vedtagne tillæg dertil.

Kommuneplanen er på baggrund af den offentlige høring samt supplerende høring ændret i forhold til det offentliggjorte kommuneplanforslag. På hjemmesiden www.kp19.kk.dk under bekendtgørelse findes der henvisninger til den politiske behandling af kommuneplanen, herunder en gennemgang af de væsentlige ændringer, en gennemgang af de modtagne høringssvar (hvidbog) samt den politiske beslutningsproces og ændringsforslag frem mod den endelige vedtagelse den 27. februar 2020.

Miljøvurdering og den sammenfattede redegørelse efter lov om miljøvurdering af planer og programmer findes også på hjemmesiden www.kp19.kk.dk under punktet Om Kommuneplan 2019/Miljøvurdering. Kommuneplanen og tilhørende miljøvurdering er d.d. bekendtgjort på hjemmesiden www.plandata.dk Du kan finde link til kommuneplanens hjemmeside og bekendtgørelsesbrev med retningsvirkning og klagevejledning her.