Sommeren er sæson for skybrud, og tiden er inde til at beskytte boligen mod dyre vandskader. Det oplyses i en pressemeddelelse.

Foto ABW

De voldsomme skybrud, der kan ramme hovedstadsområdet i sommerhalvåret, kan koste mange penge og ødelægge ting, du holder af. Forsyningsselskabet HOFOR giver gode råd til, hvordan du beskytter dit hjem og dine ejendele.

Husk regntøj til din bolig
“Vi arbejder i disse år på at skybrudssikre hele hovedstadsområdet, så vandmængderne ikke havner i huse og på veje. Men selvom vi gør, hvad vi kan for sammen med kommunerne at bygge en ny infrastruktur, der kan rumme en stor del af sommerens regn og skybrud, så må borgerne også selv passe på deres hjem. Og det har vi nogle gode til, hvordan man gør,” siger Ole Adeler, forsyningsdirektør i HOFOR.

Man bør for eksempel tænke over, hvad man opbevarer, og hvordan man opbevarer ting i kælderen. Kælderen er folks eget ansvar, og det vil være en god idé at få installeret et højvandslukke, så der ikke kan komme kloakvand op. Måske kan ejendommens indgangsparti hæves og eventuelle lyskasser blændes.

Pas på løse dæksler
Når skybruddene er over os, er der desuden en række forhold, man skal være opmærksom på, advarer HOFOR. Er kælderen eller vejen blevet oversvømmet, er det vigtigt at undgå hudkontakt med vandet. Det kan være opblandet med kloakvand, som er en alvorlig smittekilde.

Og så skal man passe på kloakdækslerne i gaden. Ikke alle er forsynet med hængsler og kan blive skubbet af, hvis der er meget tryk på nede i kloakken. Så man skal passe på, hvor man sætter fødderne, især hvis gaden er dækket med vand, så man ikke kan se hullet.

Gode råd og fakta
Forbered i god tid dit hjem på skybrud:

Tjek afløb og tagrender. Undersøg om tagrenderne er fri for blade og andet, der kan hindre vandet i at løbe frit.

Sikker opbevaring i kælderen. Beskidt kloakvand kan trænge ind i kælderen, så tingene skal helst stå over gulvet fx på stålreoler, som kan desinficeres.

Tjek terrænet ved dit hus. Falder terrænet ind mod huset kan du grave mindre kanaler i terrænet og lede vandet væk fra huset og længere ud i terrænet.

Begræns opstigende kloakvand. Du kan få monteret højvandslukke og/eller sløjfe gulvafløb i kælderen, der ikke bruges.

Den fulde tjekliste til husejere er vedlagt herunder og kan frit anvendes.

Hvis vejrudsigten varsler risiko for skybrud:

Luk vinduer og døre. Ved skybrud kan vandet komme ind af både tagvinduer, vinduer i facaden og især vinduer og døre i kælderen.

Afdæk eventuelle ventilationshuller og andre åbninger tæt ved eller under jorden, hvor vand nemt kan løbe ind. Brug fx en krydsfinerplade.

Hvad er et skybrud?
Ifølge DMI er der tale om skybrud, når der på en halv time eller mindre falder 15 millimeter regn eller mere. Du kan gratis få en sms fra DMI, når der er varsel om skybrud og vildt vejr i din region.

Nyttige numre
Hvis du har akut brug for hjælp (fx hvis vandet bliver livsfarligt) så ring 112. Hvis du ser et kloakdæksel som er røget af, så kontakt HOFORs vagttelefon på 38 88 24 24.