Igen i år vil Københavns Politi have ekstra opmærksomhed på de områder i det offentlige rum, hvor vi erfaringsmæssigt ved, at mange mennesker samles i godt vejr, og hvor der ofte kan være udfordringer med støj og høj musik. Spiller man musik til gene for andre, risikerer man både bøde og at få beslaglagt sit anlæg.

Temperaturerne stiger og det betyder, at flere og flere nu rykker ud og bruger byens attraktive parker, havnefront og andre oaser. Det betyder også, at vi må forvente, at udfordringer med støj og høj musik i de sene aften- og nattetimer stiger.

»Selvom vi i år forhåbentlig går en sommer i møde uden corona-restriktioner, forventer vi, at mange stadig vil bruge byens udendørsarealer – og at vi igen vil se, at nogen glemmer hensynet til andre og skruer for højt op for volumen. Derfor vil vores patruljer igen holde skarpt øje med, at festerne ikke stikker af i byens grønne områder,« siger ledende politiinspektør og chef for beredskabet i Københavns Politi, Peter Dahl.

De seneste års udfordringer med støj og musik til ulempe førte sidste år til, at Københavns Kommune indførte skærpede støjregler i tre af byens parker. Her er det forbudt at spille elektronisk forstærket musik efter kl. 20 på hverdage og søndage og efter kl. 22 på fredage og lørdage.

Selvom de skærpede regler ikke gælder i byens øvrige grønne områder, betyder det ikke, at der er frit løb.

»I bund og grund handler det om sund fornuft. Er du i tvivl, om du spiller for højt, så gør du det nok. Så skru ned og vis hensyn, så vi alle kan være i byen – både dem der vil have en sjov og sen aften og dem, som skal tidligt op på arbejde dagen efter,« siger Peter Dahl.

Bryder man reglerne og larmer, så det er til væsentlig gene for andre, risikerer man både en bøde og at få beslaglagt sit musikanlæg.

Det er ikke kun beredskabspatruljerne på gaden, som har en øget opmærksomhed på støj og musik, men også vores servicecenter, hvor anmeldelserne bliver modtaget, og vores vagtcentral, hvor patruljerne bliver disponeret til opgaver.

»Vi rykker ud til anmeldelserne i det omfang, vi har mulighed for det. Det har vi ofte, men får vi en anmeldelse om et slagsmål eller anden personfarlig kriminalitet samtidig med en anmeldelse om en fest med høj musik, så prioriterer vi den første,« siger Peter Dahl.

En fælles indsats

Ud over den operative indsats har Københavns Politi også fokus på dialog om udfordringerne, og derfor sidder vi for bordenden i flere dialogforaer med bl.a. kommune, grundejerforeninger og erhvervsdrivende i nogle af de mest udfordrede områder.

Også i Københavns Kommune er der søsat flere initiativer. Foruden de skærpede støjregler i tre af byens parker er antallet af kommunale natteværter også blevet øget. Desuden er kommunen igen i år tovholder på en informationskampagne for at få os alle til at udvise større hensyn til hinanden.

Sideløbende med vores indsats mod støj og musik til ulempe i byens grønne områder fortsætter Københavns Politi også tilstedeværelsen i det mere traditionelle natteliv. Den indsats er centreret omkring Middelalderbyen i Indre By, hvor der er en høj koncentration af barer, klubber og nattelivsgæster, og hvor vores patruljer hver weekend arbejder for at øge trygheden og lægge en dæmper på konflikter.

Kilde

Foto: ABW