I denne tid står mange kontorer, erhvervsbygninger, skoler og undervisningsinstitutioner tomme. HOFOR giver her gode råd til, hvordan til man reducerer energiforbruget i de mennesketomme bygninger.

Tomme bygningers energiforbrug, foto: Hofor

Det er altid den enkelte bygningsejers ansvar at drifte sin bygning, men hvis du som bygningsejer eller driftsansvarlig har brug for råd og vejledning, kan du med fordel følge nedenstående råd fra HOFORs energirådgivere:

Sådan finder du den rette balance for varmeforbruget

Reducer fremløbstemperatur til radiatorer, enten ved permanent natsænkning, eller ved at sænke den beregnede rumtemperatur til ca. 18°C
Sænk hellere den fælles fremløbstemperatur frem for at skrue ned for de enkelte radiatortermostater
Ved at sænke rumtemperaturen reducerer du energiforbruget op til 5% pr. grad, du sænker
Sænk ikke rumtemperaturen til under 17°C af hensyn til fugtskader
Husk at sikre eventuelle varmeflader i ventilationsanlæg mod frostskader, hvis varmetilførslen til ventilationsanlægget afbrydes
Husk ugentlig udslamning af varmtvandsbeholder
Brug eventuelt nedetiden til servicering af beholder og installationer.

Tjek også vandkvaliteten

Vær også opmærksom på vandkvaliteten på både koldt og varmt vand. Vandet skal være klart uden misfarvning og må ikke lugte. Et godt råd er at tjekke dette ugentligt ved de fjerneste tappesteder/vandhaner, og om nødvendigt lade vandet løbe indtil det er klart og lugtfrit.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HOFORs Energirådgivere på mailadressen: spareraad@hofor.dk Rådgivningen er gratis.