Under coronavirus/Covid-19 er det vigtigt, at vi passer godt på hinanden og rejser med omtanke. Se her hvilke forholdsregler, der gælder i Metroen og hvilke tiltag, de har taget for at forhindre smittefare.

Foto: Jesper Thode Larsen, Byportalerne.dk

Du skal ikke rejse med bus, tog eller metro, hvis du:

 • Er syg, eller har mistanke om smitte
 • Har et svagt helbred/svækket immunsystem, eller på anden måde falder inden for risikogruppen.

Rejser du med bus, tog eller metro, skal du bære mundbind:

 • Fra og med d. 22. august skal du have mundbind eller visir på, når du rejser med metroen, hvis du er 12 år eller derover. Kravet løber frem til 31. oktober.
 • Kravet gælder på alle tidspunkter af døgnet.
 • Du skal bære mundbind eller visir allerede fra du træder ind på metroens område både i elevator, på trapper samt på perronen og i toget under hele rejsen.
 • Mundbindet kan være lavet af både papir eller stof.
 • Overtrædelse kan medføre bortvisning.
 • Der gives ikke kontrolafgift ved manglende mundbind eller visir, men efterleves personalets anvisninger ikke vil politiet blive tilkaldt. Politiet kan udstede bøder ved manglende efterlevelse af kravet om mundbind eller visir.
 • Der gives i særlige tilfælde dispensation for kravet for eksempel ved særlige sygdomme eller handicap, samt i visse særlige situationer. Læs de præcise vilkår i bekendtgørelsen her.

Derudover skal du som passager i metroen:

 • Holde afstand til dine medpassagerer:
  • Fordel jer på perron og i toget
  • Gå altid højre om, når du passerer medpassagerer.
 • Vente på et mindre fyldt tog, hvis der er mange med metroen. Brug vores “Plads i Metroen” webapp til at planlægge din rejse på de tidspunkter, hvor der statistisk er færrest med toget.
 • Overveje at benytte myndighedernes app til kontaktopsporing: “smitte|stop”
 • Følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smitterisiko:

Se mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside

Det gør Metroselskabet:

 • Tog og stationer rengøres oftere og med flere desinficerende rensemidler med særlig fokus på de flader, som passagererne berører oftest: billetautomater, håndtag og børnekontrolpaneler.
 • Der er opstillet holdere med hånddesinfektion på alle stationer på alle linjer. Hånddesinfektionen findes så vidt muligt nær indgangene og ved elevatorer, så det er nemt at desinficere, før man stiger på toget.
 • Metroselskabet er i tæt og løbende dialog med myndighederne og er klar til at handle, hvis situationen ændrer sig.
 • Kommer der ændringer i anbefalingerne fra myndighederne om rejser med metro, informerer Metroselskabet så bredt og så hurtigt som muligt via:
  • Pressemeddelelser bl.a. til landsdækkende public service medier
  • Hjemmesiden m.dk
  • Sociale medier
  • Skærme på perroner og billetsalgsniveau på metrostationerne
  • Printmaterialer i tog og på stationer