Sundhedsstyrelsen og TrygFonden søsætter sammen med fem pilotkommuner udviklingsprojektet ”Fælles om ungelivet”. Sammen vil vi undersøge, hvordan kommunerne bedst kan understøtte et godt og inspirerende ungeliv uden rusmidler. Det oplyses i en pressemeddelelse

Netværk – både det helt nære og det lidt større – har stor betydning for børn og unges opvækst. Det er udgangspunktet for projektet ”Fælles om ungelivet”, der lige nu udfolder sig i en pilotfase, hvor de fem kommuner Aalborg, Silkeborg, Odder, Sorø og Gentofte er med til at udvikle opskrifter på, hvordan kommuner fremover kan støtte et godt ungeliv. Et liv, hvor tydelige og nærværende voksne skaber rammer for og viser veje til gode sociale fællesskaber og inspirerende ungemiljøer, hvor rusmidler spiller en markant mindre rolle.

“Det nye her i ”Fælles om ungelivet” er, at vi – fremfor at have fokus på risikofaktorer – har fokus på de forhold, der beskytter unge og skaber rammerne for et godt og sundt børne- og ungeliv. Vi tror på, at et vigtigt skridt på vejen er, at vi selv som voksne aktivt og målrettet arbejder med at støtte ungefællesskaber uden rusmidler,” siger forebyggelseschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø.

”Fælles om ungelivet” er inspireret af den såkaldte ”islandske model”. På Island har man gennem en bemærkelsesværdigt effektiv indsat formået at få unge til at drikke mindre alkohol og ryge mindre. Her er udviklingen på 20 år vendt, så islandske unge ikke længere har Europas højeste alkoholforbrug, men i stedet har Europas laveste.

Formålet med ”Fælles om Ungelivet” er at se den samme udvikling som på Island. Men der er et stykke vej endnu, særligt fordi danske unge har et højt alkoholforbrug sammenlignet med andre unge i Europa

De voksne skal lægge trædestenene
Projektets udgangspunkt er, at voksne spiller en vigtig rolle som kulturskabere og kulturbærere i unges liv. ”Fælles om ungelivet” handler derfor også om at skabe en bevidsthed blandt voksne om, at de betyder noget for unge og de valg, de træffer.

”Derfor er der et særligt fokus på unges familie- og fritidsliv. Konkret handler det bl.a. om at motivere forældre til at bruge tid med deres unge, interessere sig for hvem og hvad, de bruger deres tid på, og ikke mindst turde udtrykke tydelige forventninger og sætte gode rammer for fx alkoholforbrug og hvornår de skal være hjemme. Erfaringer fra Island viser, at det virker” siger Niels Sandø.

Kommunerne udvikler opskrifterne
”Fælles om ungelivet” handler også om unges fritidsliv. Her skal projektet bakke op om kommunernes vigtige arbejde med at udvikle det organiserede fritidsliv, så unge får gode grunde til at blive og forblive aktive i foreninger. Der skal også arbejdes med at påvirke kulturen i unges fritidsaktiviteter, så de støtter op om et ungeliv uden rusmidler.

Første del af programmet er en fireårig pilotfase (2020-2023), hvor fem kommuner i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og TrygFonden er med til af udvikle forskellige opskrifter på, hvordan danske kommuner sammen med forældre og lokale aktører kan være med til at løfte programmets vision. En central del af det arbejde er at sikre viden om de lokale unge, så indsatserne i den enkelte kommune skrues sammen, så de passer til netop de udfordringer og potentialer, der er lokalt.