I dag udgiver Sundhedsstyrelsen en evaluering af rehabiliteringsforløb for de svageste ældre. Rapportens resultater præsenteres i et opsamlingsnotat, som også giver nogle pejlemærker for fremtidens arbejde med rehabilitering. Evalueringen og opsamlingen diskuteres på et gratis webinar senere i dag, som kan tilgås på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Den nye evaluering samler op på resultaterne fra projekter, der har fået penge fra puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre. Evalueringen undersøger blandt andet de ældres egne oplevelser af den rehabilitering, de har fået, deres evne til at klare mindre hverdagsopgaver selv, og hvad det har betydet for deres trivsel.

”Evalueringen viser, at mange svækkede ældre ofte får stor glæde af et rehabiliteringsforløb. Selv om de fleste af dem stadig skal modtage hjemmepleje efter forløbet, så giver det selv at kunne klare hverdagsting en større livsglæde. Eksempelvis opleves det at kunne stå ud af sengen uden hjælp eller selv at kunne anrette sin aftensmad som et stort løft af manges hverdag og trivsel,” fortæller enhedschef i Sundhedsstyrelsen Mads Biering la Cour.

Ud over evalueringen udgiver Sundhedsstyrelsen også et opsamlingsnotat, der blandt andet giver indblik i pejlemærker og fokuspunkter til fælles diskussion af de kommende års udvikling af rehabiliteringsforløb for ældre i Danmark.

Læs evalueringen her:
Evaluering af puljen til styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre

Læs notatet her:
Rehabilitering giver større trivsel hos de svageste ældre