​Region Hovedstaden letter adgangen, så kommunernes jobcentre nemmere kan hjælpe ukrainske flygtninge i job i regionen.

Foto: ABW

Der var bred opbakning blandt politikerne i Region Hovedstaden, da regionsrådet tirsdag aften drøftede mulighederne for flygtede ukrainere til at komme i job i regionen. Helt praktisk opretter regionen én indgang til kommunernes jobcentre.

Kommunerne har ansvaret for den konkrete beskæftigelsesindsats for flygtninge, og Region Hovedstaden skal derfor koordinere tilbud om ansættelse af flygtninge tæt med kommunerne og deres jobcentre.

Region Hovedstaden har etableret én indgang for kommunerne, så der kan koordineres og fordeles flygtninge ud til de arbejdspladser, hvor der er ledige relevante stillinger.

“Region Hovedstaden er en stor virksomhed med over 40.000 ansatte, og vi er klar til at hjælpe med tilbud om arbejde til flygtninge, der ønsker at arbejde. I første omgang må det forventes, at flygtningene primært vil kunne varetage servicejob. Det er der allerede gode erfaringer med på Nordsjællands Hospital, hvor de netop har startet et projekt med ansættelse af afghanske flygtninge i støttefunktioner. Men hvis der kommer læger, sygeplejersker eller andre sundhedsfaglige, der får autorisation, vil vi naturligvis også meget gerne ansætte dem,” siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S).

Autorisation tages op af udvalg
Ukrainske flygtninge med en sundhedsfaglig baggrund skal have autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis de skal løse egentlige sundhedsfaglige opgaver. Derudover er der krav til dansksproglige færdigheder til sundhedspersonale.

På regionsrådsmødet blev der udtrykt kritik af de lange sagsbehandlingstider til autorisation af sundhedsfaglige, og formanden for Udvalget for rekruttering og fastholdelse i sundhedsvæsenet Susanne Due Kristensen (S) rundede debatten og lovede, at hun vil tage det op i det nye politiske udvalg.

“Vi skal være sikre på, at de sundhedsfaglige har de rette kompetencer, men der også et andet ben, der er interessant at udfordre. Der er 1.800 sygeplejersker og 6-700 læger, der lige nu venter på behandling af deres ansøgning om autorisation, så spørgsmålet er, hvor mange ressourcer der er til det her arbejde? Vi tager sagen ind i udvalget, og vurderer om regionen kan gøre noget, eller den skal det bæres ind på Christiansborg,” sagde Susanne Due Kristensen.

Kilde.