Region Hovedstaden tømmer lagrene for alt, der kan hjælpe borgerne i Ukraine. Onsdag blev der pakket 5 akut-tasker med udstyr til at behandle blandt andet skudsår og skader efter brand og eksplosioner. Der er udstyr til at behandle 150 tilskadekomne i taskerne, som pakkes sammen med tusindvis af kitler, handsker, masker og 100.000 liter desinficerende væsker.

Foto: ABW

Sendingen er Region Hovedstadens bidrag til regeringens beslutning om at doneret lægemidler og medicinsk udstyr til Ukraine, som er taget efter anmodning fra de Ukrainske myndigheder.

Ud over donationerne, som regeringen har anmodet om, så sender regionen også en masse hospitalsudstyr til Ukraine fra Genbrugs- og donationslageret.

“Vi har et lager i regionen, hvor vi reparerer og kvalitetssikrer udstyr, der ikke længere bruges på vores egne hospitaler. Herfra sender vi i forvejen udstyr til Ukraine og til andre lande, som kan bruge udstyret. Vi har netop sendt en lastbil til Ukraine med hospitalssenge, infusionspumper, EKG-målere, kørestole og meget mere, som kan hjælpe sundhedsvæsnet i Ukraine.

Donationer fra Genbrugs- og donationslageret til Ukraine og andre lande koordineres af Genbrug til Syd under Udenrigsministeriet.

Kilde.