I planen er der bl.a. fokus på, at man indfører en hotline for nye familier den første uge efter fødslen, så de døgnet rundt kan ringe og få rådgivning. Formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C) ser frem til at arbejde videre med at gøre oplevelsen for nye familier endnu bedre i Region Hovedstaden.

Foto ABW

​Politikerne i regionsrådet godkendte tirsdag en ny fødeplan, hvor der bl.a. er en særlig opmærksomhed på, at der skal være plads til forskellighed.

“Vi mennesker har forskellige ønsker og behov, når vi skal være forældre, så der skal være plads til, at tilbuddet om bl.a. fødselsforberedelse til den enkelte familie tilpasses ud fra en palette af tilbud. I fødeplanen er der også fokus på at opspore og understøtte gravide og familier med særlige behov. Og så er der en særlig opmærksomhed på, at den gravide og partner skal inddrages i beslutninger om eget forløb – og man skal huske partneren under hele forløbet,” siger formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt (C).

I forbindelse med Sundhedsudvalgets arbejde med fødeplanen har det været vigtigt for politikerne, at fødestederne i Region Hovedstaden tilbyder to døgns barselsophold til førstegangsfødende. Ligeledes er politikerne glade for at forholdene forbedres for de familier, der oplever den forfærdelige situation at miste deres barn.​

Fødeområdet er prioriteret
Sundhedsudvalget skal nu fortsætte arbejdet med at gøre de enkelte indsatser mere konkrete og med årene finde flere penge.

“Selv om der ikke er sat penge af i fødeplanen, så investerer regionen massivt i både føde-, kvinde- og børneområdet de kommende år. Samlet set tilfører regionen mere end 200 mio. kroner til området i perioden 2022-2026,” siger Christoffer Buster Reinhardt, der gerne vil takke de mange mennesker, der både fra hospitaler, administrationen og fra diverse organisationer og aktører har bidraget med input til fødeplanen.

Fødeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i bl.a. Sundhedsudvalgets input fra to temadrøftelser af fødeområdet i marts 2022. Administrationen har også indhentet fagligt input og sparring gennem en nedsat arbejdsgruppe bestående af relevante sundhedsfaglige repræsentanter, herunder repræsentanter fra afdelingsledelserne på regionens fødesteder, en repræsentant fra pædiatrisk afdeling, en praksiskonsulent samt repræsentanter fra den kommunale sundhedspleje.

Derudover har der været nedsat et Advisory Board, hvor interessenter og samarbejdspartnere har bidraget med input til fødeplanen. Yderligere har der været afholdt et dialogmøde, hvor der gennem bred inddragelse og involvering af både interne og eksterne interessenter, borgere og politikere er indhentet input til den nye fødeplan.

Fakta – penge til føde-, kvinde- og børneområdet

  • Region Hovedstaden investerer massivt i både føde-, kvinde- og børneområdet de kommende år. Regionen har allerede i de seneste år styrket føde- og børneområdet betydeligt – bl.a. med tilførslen af 50 mio. kr. ekstra i 1. økonomirapport 2021 og budgetaftalen for 2022, hvoraf 14,6 mio. kr. vedrører vækst i antallet af fødsler og 35,4 mio. kr. vedrører kvalitetsløft på området.
  • Derudover er der i budget 2023 afsat 7 mio. kr. stigende til 16,9 mio. kr. fra 2024 til området, mens der i budget 2024 er blevet afsat yderligere 10 mio. kr.
  • Samlet set tilfører regionen mere end 200 mio. kroner til føde-, kvinde- og børneområdet i perioden 2022-2026. Det bidrager til finansieringen af det nye kvinde-barn center på Bispebjerg Hospital, som skal åbne i 2026​

Læs hele planen her. PDF.

Læs her.