Et enigt regionsråd godkendte tirsdag en finansieringsramme til energieffektivisering af regionens hospitaler og virksomheder på op til 945 mio. kr. Med midlerne kan en lang række energiprojekter igangsættes, så energiforbruget og dermed CO2-udledningen kan bringes betydeligt ned. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Nye pumper, bedre køling og flere energioptimerede ventilations- og varmeanlæg er blandt de mange forbedrende tiltag, som Region Hovedstadens eksisterende hospitaler og øvrige bygninger står overfor i de kommende år. Det står klart efter tirsdagens møde i regionsrådet, hvor et enigt råd vedtog en finansieringsmodel, som gør regionen i stand til at tage de næste skridt mod en øget energiudnyttelse.

Og den beslutning glæder formand for Region Hovedstadens Klima- og Miljøudvalg, Kim Rockhill (S). “Der er allerede sket væsentlige forbedringer med udnyttelse af energien, siden regionen vedtog sin energiplan i 2015, men vi er langt fra i mål, og der er brug for at sætte yderligere ind, hvis vi skal nå ambitionen om at reducere regionens samlede CO2-udledning med 70 procent i 2025. Derfor er det rigtig glædeligt, at vi nu har en ramme på plads for, hvordan de mange vigtige projekter skal finansieres. Med dem får vi på sigt nogle langt mere bæredygtige, grønne hospitaler, som bruger energien smart til glæde og gavn for vores fælles klima- og miljø,” siger Kim Rockhill.

Opfylder målene og mere til
At de mange projekter, der nu kan realiseres med finansieringen, kommer til at have en betydelig effekt, viser den seneste kortlægning og analyse af regionens bygningsmasse.

Enhedschef for Energi- og Miljø i regionens Center for Ejendomme, Heine Knudsen, fortæller: “Det, at vi nu kan gennemføre de foreslåede projekter, betyder, at selve målene for reduktion af CO2-udledning fra bygningsmassen kan være mere end opfyldt i 2025. Det viser vores seneste opgørelser. Derfor er det rigtig positivt, at vi nu har finansieringen på plads. Med den kan vi samtidig komme videre med regionens ambitiøse Grøn2030-program, hvor vi på en lang række områder omstiller Danmarks største sundhedsvæsen i en mere ansvarlig, grøn og bæredygtig retning.”

Han glæder sig i den forbindelse over, at regionen netop har indgået et strategisk partnerskab, som har betydning for, at mange projekter kan igangsættes hurtigere, end hvad der hidtil har været muligt.

Partnerskab sikrer hurtig opstart
Med et netop indgået Strategisk Partnerskab har regionen samlet en lang række bygge- og renoveringsopgaver hos et team bestående af entreprenører, rådgivere og arkitekter. Det sikrer, at erfaringer kan videreføres fra projekt til projekt, men også at regionen kan undgå lange udbudsrunder hver gang, en større opgave skal igangsættes.

“Hovedparten af de mange energioptimerende tiltag, som vi planlægger, kan lægges ned i rammeaftalen for det strategiske partnerskab. Det betyder, at vi kan gå i gang med flere af projekterne allerede nu. Dermed kan vi hurtigt komme i gang med det vigtige arbejde. Samtidig tænker vi også energiprojekterne sammen med den generelle renovering og kvalitetssikring, som er planlagt på hospitalerne i de kommende år. Det giver alt i alt en rigtig god udnyttelse af ressourcerne,” siger Heine Knudsen.

Fakta om den nye finansieringsramme
Med den godkendte plan kommer finansieringen af energiprojekterne til at foregå gennem syv leasingrammer, som tilbagebetales over de næste cirka 20 år. Her sker tilbagebetalingen ved, at de besparelser, som energitiltagene medfører, kanaliseres tilbage i afbetalingen.

Derudover tænkes energiprojekterne samtidig sammen med den generelle renovering og kvalitetssikring under regionens renoveringsplan, som er planlagt på hospitalerne i de kommende år. Det skal samlet set sikre den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.

Blandt de planlagte energitiltag, som er planlagt for flere af regionens hospitaler, finder man:

  • En øget energiovervågning
  • Energirenovering af ventilation og varme
  • Driftsoptimering af tekniske anlæg
  • Udskiftning af pumper

Energieffektivisering som disse vil blive gennemført på Herlev Hospital, Rigshospitalet, Gentofte Hospital, Amager Hospital, Hvidovre Hospital, Region Hovedstadens Apotek og en række øvrige ejendomme.