Regionsrådsformand Sophie Hæstorp (S) understreger, at mange mennesker allerede har ventet med stor tålmodighed under coronaepidemien. Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelse.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) understreger, at medarbejderne allerede har udvist en meget stor fleksibilitet under coronakrisen – og nu beder politikerne om endnu en stor og krævende ekstraindsats for at hjælpe de mange mennesker, der venter på deres udskudte behandlinger. Foto: Jens Astrup

Politikerne i Forretningsudvalget i Region Hovedstaden besluttede tirsdag, at de vil sætte ekstra skub på behandlingen af de mange mennesker, der under coronaepidemien har fået udskudt deres behandling eller ambulante aftale på hospitalet.

Med en bevilling på 200 mio. åbnes der for, at der kan indgås aftaler med medarbejdere om frivilligt ekstraarbejde, og konkret er der en plan for at få nedbragt ventetiderne for patienter med øjenlidelser og mave-tarm-sygdomme samt inden for ortopædkirurgien.

Coronakrisen betød udskudte behandlinger.
I Region Hovedstaden er antallet af behandlinger på hospitalerne dalet markant i månederne under coronaepidemien. Der er således udført cirka 16.000 færre planlagte operationer og hele 278.000 færre planlagte ambulante aftaler end normalt i perioden.

»Der er trukket hårde veksler på de mange mennesker, der har ventet tålmodigt under coronakrisen. Mange af dem venter med smerter, der påvirker deres hverdag og deres arbejdsliv, og derfor skal vi have afviklet de ventelister hurtigst muligt, « siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Hæstorp: Medarbejderne har allerede vist stor fleksibilitet.
Nogle af hospitalerne i Region Hovedstaden har været hårdere spændt for med behandlingen af COVID-patienter end andre, og derfor er det også planen, at nogle patienter fra ventelisterne skal sendes videre til andre hospitaler i Region Hovedstaden, privathospitaler eller til praktiserende speciallæger. Desuden vil hospitalerne få penge til at ekstrabemande om aftenen og i weekenderne.

“Vi lægger op til, at medarbejderne kan melde sig til frivilligt overarbejde, men de har allerede udvist en stor fleksibilitet og trådt til, når det var nødvendigt under de tre måneders coronaepidemi, så vi er godt klar over, at vi igen beder om en stor og krævende ekstraindsats,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Fakta

Delmål for at få stillet en diagnose

  • På Forretningsudvalgsmødet 9. juni besluttede politikerne, at 62 procent af henviste patienter er udredt inden for 30 dage pr. 1. oktober 2020. Til 1. januar 2021 skal 70 procent af henviste patienter være udredt inden 30 dage.
  • 85 procent af patienterne behandles inden for forløbstiderne i kræftpakkerne.

Flere mennesker i behandling

  • Antallet af COVID-patienter er for nuværende lavt. Det betyder, at hospitalerne kan behandle flere af de øvrige patienter.
  • Antallet af henvisninger vurderes at være tilbage på normalt niveau
  • Der er sket en stor stigning i planlagte behandlinger og kontroller siden midten af april – både hvad angår antal kontroller i ambulatorier, afsluttede udredninger, operationer og indlæggelser. Nu ses dog en let stagnerende tendens.
  • Data fra uge 23 viser, at 18 procent af behandlinger og kontroller med mennesker, der har en fysisk sygdom klares med en virtuel kontakt med hospitalet – for mennesker med en psykisk sygdom er det 17 procent.