Har du et projekt, du vil søge puljemidler til hos Vesterbro Lokaludvalg, så er ansøgningsfristerne fordelt på samme måde i løbet af året som i 2020. Den næste frist er den 15. januar 2021.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Ansøgningerne til Lillepuljen vil blive behandlet d. 27. januar og ansøgninger til Vesterbropuljen vil blive behandlet d. 24. februar.

Vær opmærksom på.
Grundlæggende lægger vi vægt på, at projekter der søges midler til, bidrager til netværksskabelse, fremmer dialog, styrker sammenhængen mellem boligområderne i bydelen, bakker op om projekter nævnt i bydelsplanen eller indtænker miljøhensyn som fx affaldssortering, miljømærkede materialer m.m. i udførelsen af projektet.

Frister og betingelser for Vesterbropuljen og Lillepuljen

  • Ansøgningsfrist i 2021: 15. januar, 15. marts, 15. maj, 15. august og 15. oktober kl. 23.59
  • Alle ansøgninger forbehandles til puljegruppemødet. Ansøgningerne til Vesterbropuljen besluttes på det i kalenderen efterfølgende lokaludvalgsmøde. Lillepuljen både behandles og besluttes på puljegruppemødet.

Læs mere om deres kriterier of reningslinjer for puljeansøgninger og find deres ansøgningsskema her.