Den årlige regulering af priserne i den offentlige transport finder sted 19. januar 2020, hvor priserne til bus, tog og metro på Sjælland stiger med 1,6 pct. i gennemsnit. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der fastsætter, hvor meget priserne i kollektiv transport i gennemsnit må stige.

DSB, Metroselskabet og Movia – samlet i Din Offentlige Transport (DOT) – justerer hvert år priserne til kollektiv transport på Sjælland, Lolland, Falster og Møn, så trafikselskabernes indtægter følger den almindelige prisudvikling.

19. januar 2020 stiger priserne i gennemsnit med 1,6 pct.
“Vi regulerer priserne efter principperne i Takst Sjælland, så vi holder fast i en logisk sammenhæng mellem priserne på rejsekort, pendlerkort og enkeltbilletten. En del kunder vil få uændrede priser, mens andre kunder vil få stigninger, som er højere end 1,6 pct.,” siger formand for DOTs bestyrelse, Camilla Struckmann.

På rejser mellem 7 og 10 zoner stiger priserne ikke. Kunderne på disse zoneafstande har de senere år oplevet prisstigninger over gennemsnittet. Det drejer sig bl.a. andet om de lange S-togsrejser såsom Køge og Hillerød til København samt rejser med regionaltog mellem Roskilde og Helsingør til København.

Priserne stiger med mere end de gennemsnitlige 1,6 pct. for følgende rejser:
Pendlerkort til 2-6 zoner samt 11-12 zoner vil få stigninger fra 2 pct. til 3,8 pct. – svarende til 15-40 kr. pr. 30 dage.
Rejsekortrejser på 3-6 zoner samt 12-14 zoner vil opleve stigninger fra 2,2 pct. til 4,1 pct. – svarende til stigning på 50 ører for en 3 zoners rejse til max. 3 kr. for en lang rejse.
Samtidig stiger mindstebetaling for cykelmedtagning (enkeltbillet og rejsekort) fra 13 til 14 kr. Mindsteprisen har ikke været justeret siden 2014.

Priserne ændres ikke pr. 19. januar for følgende billettyper:
Enkeltbilletter
Periodekort for blinde,
Institutions og skoleklassekort
Billetter til turister – CityPass
Periodekort til pensionister

Se oversigt over taksterne for alle billettyper pr. 19. januar 2020 på dinoffentligetransport.dk