Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden har indgået en aftale om, at de praktiserende læger kan hjælpe til på hospitalerne, hvis presset på grund af corona-patienter bliver meget stort. Lægerne kan hjælpe til med at håndtere almenmedicinske problemstillinger, så hospitalspersonalet aflastes.

Foto: Anne Beth Witte, Byportalerne.dk

Hospitalerne i regionen er endnu ikke så presset, at det er nødvendigt at invitere lægerne ind, men med aftalen er muligheden der nu, hvis situationen udvikler sig.

Formanden for PLO-Hovedstaden, Peder Reistad, er godt tilfreds med aftalen:

“Hvis indlæggelsestallene udvikler sig, så hospitalerne bliver pressede, giver det god mening, at vi praktiserende læger kan hjælpe, fx med at vurdere patienter, som er henvist fra 1813. Også i almen praksis er vi pressede i denne tid, både med at se patienter i klinikkerne og med at bidrage til vaccinationsindsatsen, så vi forventer ikke, at der vil være så mange læger, der vil kunne træde til. Men hvis tingene spidser til, bliver der brug for alle gode kræfter,” siger Peder Reistad.

Aftalen gælder fra 1. januar 2022, og det er frivilligt for lægerne, om de vil træde til og hjælpe hospitalerne.

Kilde.