Den årlige undersøgelse af patienternes tilfredshed viser overordnet, at de er tilfredse med den behandling, som de får på regionens hospitaler. Patienter, som har modtaget en planlagt behandling, er faktisk mere tilfredse end sidste år.

Foto: ABW

Hvert år svarer tusindvis af patienter på spørgsmål om deres behandling og oplevelse på hospitalerne. Spørgsmålene dækker bredt og involverer bl.a. tilfredshed med informationsniveauet, den generelle tilfredshed, kontakt til personalet og meget mere. Der er desuden lavet selvstændige undersøgelser blandt de fødende og blandt patienter i psykiatrien.

Tilfredsheden i årets LUP (Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser) er størst blandt de planlagt indlagte og ambulant patienter. Her svarer 87 %, at de i ”høj grad” eller ”meget høj grad” er tilfredse med deres indlæggelse/besøg. Desuden har de også været meget tilfredse med, at personalet har været venlige og imødekommende, og at den mundtlige information under besøget/indlæggelsen har været forståelig.
Overordnet set er Region Hovedstadens resultater for 2021 på niveau med 2020. Dog er der nogle afvigelser på fødeområdet og dele af akutområdet.

– Med tanke på at vi har levet i skyggen af corona i de sidste to år, så er jeg overordnet set glad for, at vi ikke har haft en større tilbagegang i patienttilfredsheden. Men der er stadig plads til forbedringer, og vi skal gøre det bedre, siger regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) og tilføjer:
– Større patienttilfredshed er et af regionens vigtige pejlemærker, som alle partier er enige om, og derfor har jeg også en klar forventning om, at de næste års tilfredshedsundersøgelser vil afspejle det. Ikke mindst på fødeområdet, som er gået lidt tilbage i forhold til sidste års måling. Her investerer vi mange ressourcer i at forbedre arbejdsmiljøet gennem bedre normeringer og fysiske rammer. Det skal gerne smitte positivt af på de fødendes oplevelse af vores hospitaler. Men jeg har også en klar forventning om, at vi også på andre områder kommer at se en stigende patienttilfredshed.

Mindre tilbagegang på fødeområdet
Sammenlignet med sidste års måling er de fødendes tilfredshed uændret på de fleste områder. Der er dog 3 ud af 42 spørgsmål, hvor tilfredsheden er dalet blandt de fødende. Det gælder blandt andet spørgsmålet, om de oplever at få tilstrækkelig med ro til hvile og søvn, mens de er på fødestedet. Her er andelen, der svarer ”i høj grad” eller ”meget høj grad”, faldet fra 63 % til 57 %.

Der er også en tilbagegang i forhold til spørgsmålene om, hvorvidt ”der er en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, den fødende har behov for”, og hvorvidt ”de fødende får svar på deres spørgsmål ved henvendelse til hospitalet efter udskrivelse”.

Tilbagegang på akutmodtagelserne
Patienter på akutmodtagelser og akutklinikker er mindre tilfredse i år, end de var i målingen i 2021. Andelen af patienter, der i høj eller meget høj grad er tilfredse med regionens akutmodtagelser, er faldet fra 73 % til 65 %. Den negative udvikling i tilfredsheden er imidlertid ikke kun gældende for Region Hovedstaden, men kan også ses på landsplan.

– Tallene fra LUP’en er efter min mening årets vigtigste tal, fordi det er her, patienterne giver karakterer til vores hospitalsvæsen. Jeg har denne gang været særligt spændt på det samlede resultat, fordi patienterne der har svaret på spørgeskemaet har mødt et sundhedsvæsen, der sidste efterår var udfordret både af eftervirkningerne af en sygeplejerske-strejke, covid-19 pandemi og en epidemi af RS-virus blandt børnene. Heldigvis ser det ikke ud til at have påvirket tilfredsheden med vores planlagte patientforløb, men det ser anderledes ud for de akutte patientforløb. Især kan vi se, at patienttilfredsheden i vores akutmodtagelser er faldet betydeligt. Det kalder selvfølgelig på opmærksomhed og handling både ledelsesmæssigt og politisk, for vi vil rigtig gerne kunne give alle vores patienter et forløb, som de er godt tilfredse med. Derfor skal vi også skele til de afdelinger og afsnit, som har en rigtig høj patienttilfredshed, og mon ikke der er noget, vi kan lære af dem, siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger.

Fremtidens LUP bliver med månedlige målinger
LUP er under udvikling og overgår fra 2022 til et nyt koncept. Fra LUP 2022 får regioner, hospitaler og afdelinger således resultater på patienternes oplevelser hver måned i stedet for én gang årligt. Det giver løbende, tidstro data på den patientoplevede kvalitet til forbedringsarbejdet. Der vil dog stadig samles op på resultaterne én gang årligt, så man kan identificere forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid – nationalt og på tværs af regioner og hospitaler.

Se flere resultater fra undersøgelsen på www.patientoplevelser.dk/lup21