Sidste efterår åbnede Teknik- og Miljøforvaltningen for, at københavnerne kan benytte 38 parkeringspladser i Hans Nansens Gård. 

Parkeringspladserne er åbne for alle døgnet rundt, og der gælder tidsbegrænsning på to timer. Det er gratis at parkere i de to timer.

Parkeringspladserne ligger i parkeringslicenszone Vesterbro, men på grænsen til licenszone Indre By, hvor der er et stort pres på de tilgængelige parkeringspladser for beboerne. For at imødekomme dette og sikre en bedre udnyttelse af p-pladserne i Hans Nansens Gård, udvides parkeringsordningen nu, så også beboere med licens til Indre By fritages tidsbegrænsningen fra kl. 17-7 på hverdage og i weekenden.

Det betyder, at beboere med licens til enten licenszone VB (Vesterbro) eller til licenszone IB (Indre By) kan parkere i gården uden tidsbegrænsning i tidsrummet 17-07 samt i weekenden. Beboere med licens kan derfor lovligt parkere til kl. 9 om morgenen på hverdage. P-skiven skal anvendes på p-pladserne i gården, som der er indkørsel til fra Dahlerupsgade 2-4.

Siden det blev besluttet at åbne for offentlig parkering ved en række kommunale institutioner, har Teknik- og Miljøforvaltningen skaffet adgang til mere end 200 parkeringspladser på kommunens arealer rundt om i byen. Formålet er at sikre en bedre udnyttelse af kommunens parkeringspladser, så flest mulige københavnere får mulighed for parkere tæt ved deres bolig i aften- og nattetimerne, hvor presset på p-pladserne i byen er størst.

Læs mere om licenszoner her.